فرهنگ از میان مقولاتی مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست، کدامیک اولویت دارد؟ برای جامعه ای که قرار است با نظام حکومتی دینی اداره شود بسیار مهم است. این پاسخ است که می تواند نقشه راه را برای هر حکومتی ترسیم کند و البته برای یک نظام اسلامی نقش و اهمیت بیشتری دارد. بدون آنکه با بررسی تعاریف گوناگون فرهنگ وقت گذرانی کنیم، مستقیماً به سراغ نقش فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی می رویم. در این وادی، مجموعه بینش ها و کنش ها را می توان فرهنگ نامید، مجموعه ای که بستری می شود برای رشد آگاهی عمومی و التزام عملی آحاد مردم به مقررات اجتماعی. با این تعریف، راحت می توان گفت فرهنگ برای جامعه همانند خونی است که در رگ های بدن جریان دارد. همانگونه که خون، اندام ها را به تحرک وامی دارد و چگونگی خون در چگونگی کارکرد بدن نقش مستقیم دارد، فرهنگ نیز اندام های جامعه را به تحرک وامیدارد و ضعف و قوت آن در ضعف و قوت اقتصاد، امنیت، سیاست و اخلاق جامعه اثرگذار است. بدین ترتیب، پاسخ سؤال مورد نظر اینست که فرهنگ باید در اولویت باشد. هدف از آوردن این مقدمه، یادآوری این واقعیت تلخ است که جامعه اسلامی و انقلابی ما علیرغم اینکه از یک نظام حکومتی دینی برخوردار است، متأسفانه هیچگاه برای فرهنگ اولویت قائل نشده و مقوله فرهنگ همواره مورد غفلت بوده است. از صبح پیروزی انقلاب اسلامی، تعابیری مانند "انقلاب ارزش ها" و "انقلاب فرهنگی" از زبان امام و سایر بزرگان در توصیف انقلاب اسلامی شنیده ایم، اما هرگز در عمل برای مقوله "فرهنگ" اولویت قائل نشده ایم. اگر فرهنگ در اولویت قرار گیرد، اقتصادی سالم، امنیتی پایدار و سیاستی مبتنی بر اصول خواهیم داشت. زیرا فرهنگ برای سایر مقولات بسترسازی می کند و راه را برای جریان یافتن سالم آنها هموار می نماید. شاید در قالب دیگری بتوان یک جامعه با فرهنگ را جامعه ای مقرراتی، قانون گرا و اخلاق مدار معرفی کرد. به عبارت روشن تر، اگر مردم یک جامعه با فرهنگ باشند، در برخوردهای اقتصادی بر مبنای قانون و اخلاق عمل می کنند و مفاسد اخلاقی از آن جامعه رخت برمی بندد، در بخش های امنیت و سیاست نیز همه چیز برمبنای صداقت به پیش خواهد رفت و همواره اخلاق، محور رفتارها خواهد بود. قضاوت نیز از فرهنگ تأثیر می گیرد و در یک جامعه با فرهنگ علاوه بر اینکه قضات، وظیفه قانونی خود را به درستی انجام می دهند، اصولاً خصومت ها کاهش می یابد و حتی خود مردم بدون نیاز به دستگاه قضائی به رفع خصومت اقدام می کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه هیچگاه فرهنگ در اولویت نبوده و دولت ها به سایر مقولات بیشتر توجه کردند. بعضی دولت ها به دلیل درگیر بودن با جنگ و بازسازی، فرصت و امکان توجه جدی به فرهنگ را نداشتند و بعضی دیگر به ویژه در سال های اخیر، بداخلاقی را جایگزین اخلاق و فرهنگ کردند و به همین جهت، بی قانونی، مفاسد اقتصادی و تفرقه و بی اعتمادی نسبت به همدیگر در جامعه افزایش یافته است. آنچه از اینها نگران کننده تر است، سوءاستفاده معاندان از فضای پدید آمده است که در قالب های مختلف بی بندوباری، پشت پا زدن به احکام دینی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جلوه گر می شود. در بررسی عوامل پدید آمدن این وضعیت، علاوه بر اولویت قائل نشدن برای فرهنگ، ضعف سکان داران فرهنگ کشور را نیز باید عامل مهمی دانست. سوگمندانه باید اعتراف نمائیم که متولیان بخش های فرهنگی کشور عموماً از ضعیف ترین ها انتخاب شده اند. شاید دخالت داشتن گرایش های سیاسی و فقدان نگاه اولویت بخشی به فرهنگ از عوامل اصلی گماردن ضعفا بر عرصه فرهنگ باشد. فرهنگ اگر قرار باشد در اولویت قرار بگیرد، باید حداقل دو اقدام جدی صورت بگیرد؛ یکی تخصیص بودجه کافی و دیگری، که مهم تر است، گماردن متولیان قوی. ضعف متولیان فرهنگ موجب می شود به امتیازخواهان باج و امتیاز بدهند و این اقدام را برای خود یک وجه مثبت به حساب آورند. در بخش هنر نیز متولیان ضعیف، بدون برنامه پیش می روند و هرگز به نقطه مطلوب نمی رسند. در بخش کتاب، یک روز ممیزی را لازم و ضروری می دانند، یک روز آن را رد می کنند و روز دیگر دچار بلاتکلیفی می شوند. جلب همکاران قوی چیزی است که هرگز نمی توان از متولیان ضعیف فرهنگ انتظار داشت. افراد ضعیف، در مقابل کسانی یا مجموعه هائی که می خواهند عوامل خود را به آنها تحمیل کنند منفعل می شوند و قدرت و جسارت "نه" گفتن به آنها را ندارند. اینها بخشی از عوارضی هستند که از ضعف مدیریت های فرهنگی ناشی می شوند و به فرهنگ کشور ضربه می زنند. تعدد دستگاه هائی که خود را متولی فرهنگ می دانند نیز از مشکلات بخش فرهنگی و از عوامل رکود و گاهی عقبگرد فرهنگی است. فرهنگ در کشور ما فرماندهی واحدی ندارد و همین امر موجب دوباره کاری ها، خنثی کردن کار همدیگر و صرف بودجه های کلان بدون دستاورد قابل توجه می شود. این ضعف، بارها به مسئولان نظام یادآوری شده ولی نه تنها برطرف نگردیده بلکه همچنان شاهد افزوده شدن بر تعداد متولیان فرهنگی هستیم. رسانه ملی، که رساترین صدا برای اشاعه فرهنگ می تواند باشد، در مواردی نقش خنثی کننده دستاوردهای فرهنگی را ایفا می کند. برخورد متولیان فرهنگی کشور با مطبوعات و سایر رسانه های نوشتاری، چه از نظر مادی و چه از نظر حمایت های معنوی نه تنها ضعیف بلکه بازدارنده است. تبعیض در پرداخت یارانه های قانونی و برخوردهای سیاسی و سلیقه ای با رسانه های مکتوب، زمینه ای برای رشد این رسانه ها باقی نگذاشته است. کوتاهی در انجام وظیفه قانونی که برخورد متولیان فرهنگی با مطبوعات بداخلاق، اتهام پراکن و قانون شکن را مقرر می دارد، یکی دیگر از عوارض ضعف مدیران فرهنگی است که موجب وارد شدن لطمات شدیدی به فرهنگ کشور شده است. راه حل این مشکلات و آنچه موجب تقویت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجمیع مراکز متعدد فرهنگی، ایجاد وحدت رویه در برخوردهای فرهنگی، بالا رفتن حساسیت مسئولین نظام نسبت به فرهنگ، اولویت بخشیدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پایه سایر مقولات و سپردن بخش فرهنگی به افراد قوی، مستقل و شجاع. اما آیا گوش شنوائی وجود دارد که این مرثیه را بشنود و آیا اراده قاطعی وجود دارد که درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلومیت و انزوا باشد؟ برای ارتباط با ما جهت امور قرانی با این شماره تماس حاصل فرمایید:09131266381 سید وحید حسینی http://culture.mihanblog.com 2017-10-19T04:41:13+01:00 text/html 2017-09-14T20:42:42+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی ماجرای رواج قرآن عثمان طه در ایران و جهان اسلام http://culture.mihanblog.com/post/2157 <div id="docDiv4Lead"><div id="docDiv4LeadTitle"><font size="2">قرآن «عثمان‌طه» نام‌آشناترین قرآن در ایران و جهان اسلام است که از آن به عنوان یک نوآوری و خطی آسان برای یادگیری خواندن قرآن نام برده می‌شود؛ اما توضیحات یک استاد ایرانی حقایق دیگری را درباره این اثر روشن می‌کند.</font></div></div><div id="docDiv1"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img" align="center"> <font size="2"><img src="http://ehyaonline.ir/images/docs/000002/n00002590-b.jpg" alt="ماجرای رواج قرآن عثمان طه در ایران و جهان اسلام" title="ماجرای رواج قرآن عثمان طه در ایران و جهان اسلام" id="docBigImg" height="185" hspace="0" align="top" border="0" vspace="0" width="295"></font></div></div></div><font size="2">قرآن: سال‌هاست با وجود خوشنویسان متبحر ایرانی که به خوبی قرآن کریم را نگارش کرده و می‌کنند، این سوال مطرح است که چرا به قرآن «عثمان طه» خوشنویس معروف سوری بیشتر اهمیت داده می‌شود.<br><br>البته تاکنون پاسخ‌های مختلفی از جمله رایگان بودن دسترسی ناشران به آن برای چاپ قرآن، به این سؤال داده شده است و در چنین شرایطی بدیهی است که ناشران با روی آوردن به خطی که نیاز نیست هزینه‌ای بابت استفاده از آن بپردازند، ناخواسته به رواج این نوع از کتابت قرآن کریم در کشوری که خود غنی از خوشنویسان متبحر است، دامن می‌زنند.<br><br>اما در این میان یکی دیگر از مسائل مطرح درباره این قرآن، ویژگی‌هایی است انحصاری که گفته می‌شود در خط عثمان‌طه استفاده شده است؛ هرچند که با وجود تمام این ویژگی‌ها خواندن این قرآن به علت استفاده از الف کوتاه به جای الف بلند در آن برای فارسی‌زبانان چندان آسان هم نیست.<br><br>اما به مدد اهتمام حکومت عربستان سعودی در رواج این نوع نگارش از قرآن، رایگان بودن دسترسی به آن و تبلیغاتی که درباره سادگی این خط می‌شود، قرآن کتابت شده توسط عثمان طه تبدیل به قرآنی مشهور در جهان اسلام شده است.<br><br>شب گذشته «احمد مسجدجامعی» عضو شورای شهر تهران طی سخنانی در اختتامیه مسابقات قرآن دارالقرآن امام‌علی(ع) نقل قولی را از کاتب معروف قرآن کریم «عثمان طه» نقل کرد و گفت: در دیداری که با وی داشتم، او به این نکته اذعان کرد که در سال‌های اخیر، ایرانیان در کتابت قرآن کریم از سایر خوشنویسان جهان اسلام پیشی‌ گرفته‌اند و اکنون پایگاه هنر خوشنویسی نه در عثمانی بلکه در ایران است و در سال‌های آینده در تلاوت و تجوید هم در رتبه نخست جهان اسلام خواهند ایستاد.<br><br>چندی پیش نیز هیأتی از اساتید بین‌المللی قرآن کریم با حضور در معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن بازدیدی از نحوه نظارت بر چاپ قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران داشتند.<br><br>یکی از سوالاتی که در این بازدید از سوی استادی لبنانی از آقای «احمد حاجی شریف» معاون نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن‌الکریم پرسیده شد، این بود که آیا جمهوری اسلامی ایران قرآن «عثمان طه» را که مشهورترین قرآن جهان اسلام است، به عنوان الگو برای چاپ قرآن کریم قرار داده است یا خیر؟<br><br>پاسخ حاجی شریف به این استاد لبنانی بسیار شنیدنی است و بسیاری از نکاتی که تاکنون درباره این قرآن مشهور نشنیده‌ایم را برایمان روشن می‌کند و در ادامه این گزارش از نظر شما خواهد گذشت.<br><br>بررسی تاریخی روش کتابت قرآن کریم از صدر اسلام تاکنون<br><br>حاجی شریف در پاسخ این استاد لبنانی با اشاره به اینکه قرآن تا قرن سوم هجری با خط کوفی نوشته می‌شد، گفت: پس از قرن سوم این روند متحول و قرآن‌ها به خطوط نسخ، نسخ ریحان و نسخ محقق و اغلب به شیوه رسم‌الاملاء (استفاده از الف بلند در کلمه‌ای مانند عالمین) ‌و در کنارش به شیوه رسم‌المصحف (نوشتن همین کلمه به صورت علمین) نوشته ‌می‌شد؛ تا اینکه در سال ۱۳۳۷ هجری قمری، گروهی ۹ نفره در مصر تشکیل شد تا در رابطه با شیوه‌ای واحد در نگارش قرآن کریم با هم به توافق برسند.<br><br>حاجی‌شریف با اشاره به اینکه تا قبل از توافق صورت گرفته در این گروه ۹ نفره، قرآن کریم به هردو شیوه مذکور نوشته می‌شد، گفت: اکثر قرآن‌های نگارش شده بین قرن سوم تا سال ۱۳۳۷ هجری قمری به شیوه رسم‌الاملاء نگارش ‌شده است.<br><br>اولین قرآن چاپ شده در پی توافق ۹ استاد مصری<br><br>معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در ادامه پاسخ خود به این استاد لبنانی افزود: اولین قرآنی که بعد از توافق در این گروه ۹ نفره چاپ شد، در چاپخانه‌ای به نام «امیری» حروف‌چینی و بعدها هم این قرآن به نام «‌قرآن امیری» مصر معروف و شناخته شد.<br><br>وی از شیخ «خلف‌الحسینی» رئیس قاریان آن زمان کشور مصر به عنوان اولین خوشنویس قرآن به سبک توافقی آن گروه ۹ نفره نام برد و گفت: مصحفی که وی نگارش کرد، تمام خصوصیات قرآن «عثمان طه» را دارد یعنی از نظر کتابت، علامتگذاری، تعداد سطرهای موجود در یک صفحه، ختم صفحه به آیه و رعایت قواعد علم قرائت، پیش از اینکه عثمان‌طه بخواهد نوآوری در این زمینه به خرج دهد، خلف‌الحسینی این کارها را انجام داده بود.<br><br>حاجی‌شریف در این باره افزود: وی در زمان ملک فؤاد اول در مصر این قرآن را نوشته است و در سال ۱۳۳۷ یعنی ۹۷ سال پیش، قرآن او به چاپ رسید در صورتی که عثمان‌طه در سال ۱۴۰۵ هجری قرآنش را نگاشت و پس از چاپ توسط دولت سعودی در تیراژهای بالا، به سراسر جهان اسلام ارسال شد.<br><br>حاجی شریف با اشاره به اینکه «علی‌طه» برادر شیعه «عثمان طه» نیز قرآنی نوشته که برخلاف شیوه برادرش در آن از الف‌های بلند استفاده شده و قواعد علم قرائت نیز مانند شیوه عثمان‌طه در آن لحاظ نشده است، گفت: اکنون در ایران قرآن‌ها با استفاده از هر دو شیوه چاپ می‌شود، یعنی هم قرآن‌هایی داریم که به شیوه رسم‌الاملاء به چاپ می‌رسد و هم قرآن‌هایی داریم که شیوه نگارش آنها رسم‌المصحف و استفاده از الف کوتاه است </font> text/html 2017-09-14T20:40:21+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی نسبت به نسل‌کشی مسلمانان میانمار بی تفاوت نباشیم http://culture.mihanblog.com/post/2156 <font size="2"> </font><h2><font size="2">آیا نباید فکری و چاره‌ای بکنیم، یا بگذاریم هر چه شد، شد! و هر چه بر سر زنان و مردان و پیر و جوان ما آمد، آمد؟!&nbsp;</font></h2><font size="2"> </font><div class="source"><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="2"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/06/252227131133130102179202141227100170201217388.jpg" alt="نسبت به نسل‌کشی مسلمانان میانمار بی تفاوت نباشیم"></font></div><font size="2"> </font><p><font size="2">اگر بی‌تفاوت باشیم و برای رفع گرفتاری‌ها و بلاهایی که اهل ایمان بدان مبتلا هستند دعا نکنیم، آن بلاها به ما هم نزدیک خواهد بود؛</font></p><font size="2">در مقابل خطرهای دینی چه باید کرد؟ آیا نباید فکری و چاره‌ای بکنیم، یا بگذاریم هر چه شد، شد! و هر چه بر سر زنان و مردان و پیر و جوان ما آمد، آمد؟! </font> text/html 2017-08-30T15:21:14+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی تعادل در کار و زندگی http://culture.mihanblog.com/post/2155 <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><img src="http://rangirangi.com/thumbs/470/292/wp-content/uploads/2014/07/worklife1.jpg" alt="" width="337" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" height="209">باتوجه‌به تغییر در سبک کار، و گسترش شبکه‌های اجتماعی به‌لطف فناوری‌های نوین، تعادل در کار و زندگیِ افراد در عصر حاضر به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. اگر خواهان برقراری تعادل بین زندگی روزمره و کار خود هستید، با عمل به چند توصیه که در ادامه به آنها می پردازیم، به‌سادگی می‌توانید تعادل مناسبی بین کار و زندگی خود ایجاد کنید.</font></p><p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div style="text-align: justify; padding-top: 10px;"> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>فقط بگویید «نه»</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که هفت روز هفته و ۲۴ساعته در دسترس هستید و شرکت، فشار کاری زیادی به شما وارد می‌کند، کافی است قدرت «نه‌گفتن» را در خود تقویت کنید. کارشناسان معتقدند اگر بدون فکرکردن به تبعاتِ بله‌گفتن، از اوامر رئیس خود تبعیت کنید، درنتیجه او کار بیشتری به شما می‌سپرد؛ پس هیچ‌گاه پاسخ مستقیم و صریحی به رئیس خود ندهید، به‌عنوان‌مثال می‌توانید بگویید پس از فکرکردن درمورد آن مسئله پاسخ او را را به‌زودی خواهید داد و پس از تفکر دقیق درباره‌ی تبعات بله یا خیر گفتن، درنهایت در وقت دیگری پاسخ او را بدهید. حتی اگر جواب شما مثبت است هم مشکلی نیست، اما اگر جواب‌تان منفی است، بدون هیچ استرسی با قاطعیت نه بگویید و به‌دنبال توجیه یا بهانه‌تراشی برای آن نباشید. دلیلی ندارد که پاسخی که می‌دهید، تند و زننده باشد؛ خیلی محترمانه می‌توانید پاسخ‌تان را به رئیس منتقل کنید.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>هوشمند کار کنید و نه سخت‌تر</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">برخی عقیده دارند برای دستیابی به موفقیت باید بیشتر کار کرد و کمتر خوابید. بهره‌وری در کار به این معناست که کارها را اولویت‌بندی کنید، مقدار زمان مشخصی برای انجام هر کار تخصیص دهید و از انجام امور بیهوده مثل شرکت در جلسات غیرمهم و وقت‌گیر اجتناب کنید. همه‌ ما تابه‌حال در چنین شرایطی قرار گرفته‌ایم و مثلا دوست داشته‌ایم در برخی جلسات خاص، حتی در صورت بی‌اهمیت‌بودن شرکت کنیم، جلساتی که همکاران ما به‌مدت طولانی و با صدای بلند و آزادانه در آن درمورد مسائل خود سخنرانی می‌کنند. اما حضور در این جلسات برای ما چه منفعتی دارد؟به‌طور مشخص می‌توان گفت بسیاری از ما هوشمندانه کار نمی‌کنیم، اما راه روشنی نیز برای ترک این عادت وجود ندارد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>کارها را صرفا در محل کارتان انجام دهید</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">تصور کنید در حال ترک دفتر کار خود برای ناهار یا امر دیگری هستید؛ بهترین کار این است که موقع ترک دفتر، فهرست کارهای انجام‌نشده‌‌تان را روی کاغذ بنویسید و آن را روی میزتان قرار دهید. سپس با فراموش‌کردن خاطرات آن روز کاری، کامپیوتر خود را خاموش و اتاق را ترک کنید.روان‌شناسان در این زمینه می‌گویند هر روز، تصویری از فراموش‌کردنِ خاطرات یک روز کاری، تهیه‌ فهرست کارهای انجام‌نشده و خاموش‌کردن کامپیوتر دفتر کار را در ذهن خود ایجاد کنید و پیوسته آن را مرور کنید. اگر این راه نیز به نتیجه نرسید، از شگرد نگهداری نفَس استفاده کنید. تکنیک نگهداری نفس به این صورت است که دَم کوتاهی داشته باشید و در ذهن‌تان تأیید کنید که کار تمام است. اگر قادر به انجام این کار در دفتر محل کار خود نیستید، اشکالی ندارد، چراکه می‌توانید وقتی سوار بر مترو و اتوبوس هستید و درِ آنها بسته می شود، این کار را انجام دهید و در ذهن خود تصور کنید که این صدای پایان یک روز کاری بود. یا حتی اگر سوار خودروِ خود هستید، قبل از اینکه آن را روشن کنید، چند لحظه‌ای آرام پشت فرمان بنشینید و پایان روز کاری را در ذهن خود تصور کنید.مفهوم «بسته‌شدن» موضوعی مهم برای ایجاد تعادل کار و زندگی روزمره است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><img src="http://modir.biz/img/articles/work-life-balance-hand1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left">جانتان را پای کار نگذارید</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">حتما این حرف ها را شنیده‌اید که برخی در محل کار مدعی می‌شوند همه کارهای شرکت بر دوش آنهاست. یکی از روان‌شناسان خبره در این زمینه معتقد است برای اینکه فردی را اصطلاحا غرق در کار کنید و وظایف زیادی به او واگذار کنید، کافی است قدرت و مسئولیت زیادی به او بدهید.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>ترشح آدرنالین خون را کم کنید</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">آیا وقتی مشغول انجام فعالیت‌های ورزشی یا کارهای هیجان‌انگیز هستید، به تأثیر ترشح آدرنالین در بدن‌تان توجه کرده‌اید؟ آدرنالین به‌واسطه‌ هیجان یا استرس زیاد در بدن تولید می‌شود. همواره باید به این نکته توجه داشته باشید که چطور می‌توانید زندگی شادتری داشته باشید. باید بدانید به‌جای اینکه همواره در عجله و استرس باشید و کارها را یکی پس از دیگری با عجله انجام دهید، می‌توانید اوقات خود را با آرامش در کنار خانواده بگذرانید. این هیجان کاذب و اغلب منفی، روی خانواده و دوستان‌تان نیز اثر می‌گذارد، چراکه ناخوداگاه باعث می‌شود تصمیم‌های اشتباهی بگیرید. گاهی هم ممکن است به پرخاشگری با اطرافیان منجر شود که بسیار ناخوشایند است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>به بازنشستگی فکر کنید</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">برخی افراد با کار خود ازدواج کرده‌اند و حتی اگرخویش‌فرما هم باشند، دست از کار نمی‌کشند. اما آنها باید این سؤال را از خود بپرسند که اگر کسب‌وکارشان نباشد یا با شکست روبه‌رو شود، چه خواهند کرد؟ نمی‌توان تأثیر کار و درآمد را در زندگی افراد نادیده گرفت، اما همواره باید به این نکته توجه کرد که برای همه‌ افراد، خلأها و مشکلاتی در کار به وجود می‌آید؛ در این مواقع چه باید کرد؟ اگر بازنشسته شوید، چه می‌کنید؟ شاید بهتر باشد در کارهای پاره‌وقت حضور پیدا کنید تا طعم شیرین زندگی را بیشتر احساس کنید.هر فردی علایقی دارد و کار نیز ممکن است جزو علایق بسیاری از افراد باشد، اما اینجا از علاقه به جمع‌آوری تمبر یا علاقه به شکلات یا فست‌فود صحبت نمی‌کنیم، چراکه همه این علاقه‌ها گذرا هستند. با روش‌هایی مثل ورزش استرس خود را تا حد امکان پایین آورند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>بگذارید منتظر باشند</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">یکی از راه‌هایی که می‌توانید به خود وقت بیشتری بدهید، این است که بلافاصله جواب ایمیل‌ها یا پیام‌های همکاران خود را ندهید و بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت به آنها جواب دهید. به‌طورکلی تا زمانی که دیر جواب‌دادن باعث تخریب وجهه کاری و شخصیتی شما نزد دیگران نمی‌شود، این کار را به‌تعویق بیندازید. بعد از مدتی متوجه می‌شوید که همین تمرین کوچک چقدر برای دیگران آزاردهنده است. درعین‌حال در پاسخ‌دادن به پیام کوتاه اطرافیان درنگ نکنید و تاحدممکن در اسرع وقت پاسخ دهید، اما از نه‌گفتن به آنها نیز نهراسید. باید این موضوع را برای دیگران مشخص کنید، در خارج ساعت کاری برای امور کاری در دسترس نیستید.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>قوانین خود را وضع کنید</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Nassim">شما باید به قانون خاص خود برای برقراری تعادل در کار و زندگی خود برسید که البته در برخی موارد برای این کار به کمک دیگران نیز نیاز دارید. در وضع این قوانین از استفاده از بایدهای بی‌جهت بپرهیزید، چراکه بایدها درواقع نشئت‌گرفته از ذهنیت اطرافیان درباره‌ شماست. شما باید برپایه آسایش خود، قوانین خاص خود را وضع کنید.</font></p> </div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-07-12T20:43:31+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی اثرات منفی مقایسه http://culture.mihanblog.com/post/2154 <p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2"><strong></strong><img src="http://www.topfamily.ir/sites/default/files/field/image/525694_964.jpg" alt="" width="324" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" height="235">انسان‌ها از روش‌های مختلفی یاد می‌گیرند یکی از روش‌های یادگیری، یادگیری مشاهده ای است یعنی از طریق مشاهده یکدیگر رفتارها و تفکرات متفاوتی را یاد می‌گیرند، متاسفانه مشاهده صرف و به‌کار نبردن تفکر و قرار ندادن مرز مشخص می‌تواند صدماتی در پی داشته باشد. به‌عنوان مثال انواع مقایسه‌ها، که در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، رفتاری، عاطفی و هیجانی اتفاق می‌افتد مشکلات متعددی برای فرد به‌وجود می‌آورد. بنابراین نه تنها لازم است درباره مشاهدات فکر کنید، بلکه ضروری است مرزی برای خود داشته باشید. مرزها در شکل‌های مختلفی معنا پیدا می‌کند. مرز داشتن و تفکر کردن به شما کمک می‌کند تا تعادل و اعتدال را در رفتار خود حفظ کنید و از مشکلات متعدد آن در امان باشید.</font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: justify; padding-top: 10px;"> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>گرداب مقایسه </strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">مقایسه کردن مشکلات متعددی برای فرد دارد، زیرا افراد معمولا بدترین چیزهای خود را با بهترین چیزهای دیگران مقایسه می‌کنند در نتیجه حس حقارت و ناتوانی نسبت به دیگران در فرد ایجاد می‌شود، از سوی دیگر مقایسه خود با دیگران پایان و مرزی ندارد به‌دلیل اینکه امکانات، توانایی‌ها و شایستگی‌های افراد بسیار متنوع و گسترده است. بنابراین رضایت از زندگی را از بین می‌برد در حالی که زندگی جاده زیبایی است که افراد با تلاش و تفکر مناسب با نگرش و باورهای سالم می‌توانند زندگی خود را رقم زنند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>انواع مقایسه کردن </strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>مقایسه در ابزار و وسایل:</strong> برخی افراد در خرید وسایل و داشتن آن مداوم در حال مقایسه کردن خود با دیگران هستند و صدمات اقتصادی و فشار مضاعف بر خانواده وارد می‌کنند و روحیه خود را شکننده‌تر می‌سازند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>مقایسه ظاهر</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">مثل فلانی لباس بپوش یا برو از فلانی یاد بگیر چنین مقایسه‌های بدون توجه به احساسات و عواطف همسر باعث آزردگی، لجاجت، سوءظن و تحقیر طرف مقابل خواهد شد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>می‌خواهم خودم باشم</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">یاد گرفتن از دیگران محاسن بسیار زیادی دارد از جمله اینکه زمان زیادی را صرف برخی یادگیری‌های تکراری نمی‌کنید و از این طریق آموزش‌های مناسبی می‌بینید و در معرض ایده‌ها و پیشرفت‌های بیشتری قرار می‌گیرید. اما جنبه‌های منفی آن زمانی است که به مقایسه کردن ناسودمند گرفتار می‌شوید در حالی که توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌ها در جهت توانمندتر شدن و برطرف کردن نکات ضعف می‌تواند شما در بهره گیری از آموخته‌های درست یاری رساند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>هدف در زندگی</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">هدف مسیر زندگی را روشن می‌کند تا از پیشرفت‌های خود خشنود باشید و رضایت خاطر شما بدست آید و می‌دانید از دیگران چه چیزهای بیاموزید تا کمک کننده باشد نه صدمه زننده.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>برنامه‌ریزی</strong></font></p> <p><font size="2">داشتن برنامه منظم برای رسیدن به هدف فرد را امیدوارتر می‌کند و او را از مقایسه‌های نادرست دور می‌کند. در یادگیری‌ها ضروری است تفکر کردن را سرلوحه خود قرار دهید تا از مشکلات و مصیبت‌های آن دور بمانید و همیشه به این مساله توجه داشته باشید انسان موجودی منحصر به فردی است. مقایسه توانایی و شایستگی خود با گذشته خود و توجه به پیشرفت و موفقیت تدریجی کمک می‌کند تا اعتماد به نفس بالاتری برخوردار شوید. قدردان و سپاسگزار داشته‌های خود باشید تا رضایت خاطر و آرامش بیشتری به‌دست آورید و به نقاط ضعف خود نیز توجه کنید تا برای بهتر شدن آنها تلاش کنید و در عین حال بدانید هیچ کسی بی عیب و نقض نیست.</font></p> </div><font size="2"> </font> text/html 2017-06-30T09:56:10+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی اهمیت روابط خویشاوندی http://culture.mihanblog.com/post/2153 <font size="2"><span class="newsbody"><p dir="RTL"><strong> </strong><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUTExMVFhUXGB4aGBUXGBsYHRceGxgaGBYaGhsYICggGR4lHSAYITIiJykrLi4uGR8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUvLS8vLS0rLS8vLS8tLS8tLS0tLS8tLS8tLS0tLS0tLzAtLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAK4BIgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYHAQj/xABGEAACAQIEAwUEBgcHAwQDAAABAhEDIQAEEjEFQVEGEyJhcTKBkaEjQlKxwfAHFGKS0eHxFjNyc4KTsxVTVCSistI0o8L/xAAbAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwECBAUGB//EADMRAAEEAQMBBQcDBQEBAAAAAAEAAgMRIQQSMUEFUWFxkRMUIoGhsfAy0eEGI0LB8VIV/9oADAMBAAIRAxEAPwCz+mGqe8opyFMmP8TEH/4ribsrxisMvSZKlogo41rKnSYEhl2mAwF9se/plyh+gqgWhkJ6EEMvyLn/AEnAzsJwStmaKiStIM19p8ZnTP8A8r9Bfbm6qOd0p9iaNj0rqtkLohAPaDGfutJx7tewy9VdAR2puBUSsAVOkwQCA0ztE4j4N25c5ejOWqVH0AM4LXIEFjpRokid5vfB6t2JyT0xTelIkEkEqxI2lgZPvODOV4fSpqqpTVVUAKANgBAAnG6OKcD4335BYnyQ18LfUrm3bTtZUqZRqNTKGn33hXxlyWDBoA0qTYdOgw/jnGqxp0VzFLQAuktIMkoAxMMbgA/E46dp8ttvLEWZylOpHeIr6SCNShoIuCJ54mXTGRhaXHPl+yI9QGEU3jzQ3g1TOMf/AFCUlXSIKEzNtwT64K6cPwsaQFmJTNOFpw/CwIUFbLhonlcEWKnqCNjh9CuywtQzJhXAiegYCynz2PltiTFfOGFX/Mpj41UGBSEQwsLCxCEsLCwsCEsLCwsCEsLCwsCEsLCx47QCTsBNhO3kN8CF7hruFBJMAXJPLFfh3EaVddVJ1cWNtxNxIN194x5xVoo1D0U/dgtSoa2qrYytP7OzP/i5qP2d+vMYelMCAAABYAbDoBiVhfHtOxGJVUyoOXTHmnDjEkSJESJuJ6jlj2MClR6cKMSEbY8jAopMjCjD4wowITIwow+MKMCKTIwow+MKMCKTIwsPjCwIpZ7PLVqAUs1QFSmzKI0EbmNQem7aYmbhed8HslkqdFAlNQqKICjYAbDFrScV+I5kUaVSqwJFNGcgbkKpYgTztijW11Vy68KaMKMVeD54ZihSrqCFqorgHcahMGOmG8b4iuVoVMw6sy011ELEnyE2xa1FG6VyMeRjzLVBURXXZlDD0YAjEmnAoTYwow7TjyMCE2Mexj2MexiUJsYqcT9lf82l/wAyYuRilxceBf8AOo/89PEICI4WFhYEKvxDPUqFNqtV1p01EszGAP4ny54weZ/S1ldUUqFaoOTsUpgjqAxLD3qDjm/6SO2D53OPTDEZei5SmnJiDpaqepMGOg9TjNDFC5OawdV9Adnv0i5XM1Fosr0KjWQPDI55BXUxPk0TsJxscfMXBjrqKjMfEYmb32g8iDecfQvZDihzOTo1Wu8FKn+Omxp1Piyk+/EtNqr21wjGFhYWLJaWFhYWBC4/xyvV4fnahpmE7wsI5a4qQJ3HiIK7HT1AI31DjaZrJVai2YIQy9CRIIm+k7jnuDBBAy36T6KmqbgE06Zk8vG6zPK2APYriegVKZPhZTT/AHpZJ9GVgP8ANOOeyQxzFnQr0Os0rZuz2atopwoO8RwD53Q8V2Nxc+uPNOJGF8eRjorzyC5PKQjV6UaqmtqhYsxILyhAYx4UEBZAE+sur8ICA12zFTXp/vNKTG4AULEX2i+KOdKZesVq9+1GrqdUprqUHeqhA8Ykkv4bXawiWfnu2mU0NqpZkpFx3DAHoLx6RhD5WNNFwB809sbnZAJT8lxty1Ok6SahIDjwk6faJQ3UglZ5eLltg5GAHZjRmAuaFM00CstFHUKYYjW5AkXIAHkGM+LGi04awmhaU8DcQEyMKMPjCjFlRMjCjEmnHmnAhMjCjD4wowKUzCw+MLAhZIdjaq+xmo9UA/49OA3aHsnxVqfd0a1KoHlX1vVTSpEE3qEHpEH0OOl4WF+zamCVwXOcv2Lz9OmlNcxShFCiBU5Dzqx8AMUOP9juK1EWijUGWoYqOSwNMAggwWOrnsD88dVxQ49xIZbL1a5XV3azpmJuABPK5F8QYmqRK+7WFzfZoZWlqr5uiiJoUk00aASEUnWthP3HHM+KdpSHcJpCAwv0VJWJHNtKW5eG/S+B3bTjtXO12qVTPJQTZBOyA3A+ExMYEcKyJzFZaQYKzyASJvuAfXripDRlNbuJpdG7LdpMvVUJm8zmKLc2SnSNJvPwJqS28iPPHauF8QoV0DUKtOqgEakYPta5B39cfOlX9HfFkMCiT0gkz8sG+yv6O881cF64ydVYIZdXeQZt4SomATB3AJggHAxzboKJInVbl3yMKMRZOkyIiu5qMqgNUIALkC7ELYE72xNhyzLyMUeNf3a/51H/AJ6eL+KXF/YX/Npf8yHApCu4QwsNLgEAkSdhNzG8dcChfJvaXhFTJ5qtl6gMo5g/aUmUYeRWD8cMyLtUZaaqWdiFVVuSTYCMfRfb7sNQ4nTGo93XQHu6wEwN9Lj6yz7xy5zgOw/YuvkaoruUNZtaIEipK6Z1JMbmL+6N8KdhaWHdhT9mOxGUSoKOcqFq7gju0ZlWm0AqpZSC7b/DbmdH2d4gMu70svTq06FJyXoGjUqmWeKmiovsaTLQdUgfVnFjh3BwkVR3iksXZ7qrLqlzVb66gamUWEsSNUzglw/tOKVNTm6tOmH8SB6g1srXWEHi2i0H1woPIKc6MFq0GTzaVV1IZHoRyBFjfYg+hGJ8ZVeMr3itlKVQiu19dNqVNmMfSKXAJIEk6QZCnmJxqsaWmwsTm0UsInDKtVVUsxCqoksTAAG5JOwxi+1HaqkVKatNImCTOqpadIXdUNrn2togyavkawWU7TaaTUP2sFrK9t+JCqz1Nw5hB+yoKoff4n8tWBXZTLs5eAYBDE+SBmb/APkf6h1w3L5CvnaikAik7lA0BtNi5hAdTWU7fZicb3s5w5KORrnTD92ZG5CldUzAksZJO3hC3CgnnRRukk3nzXp+1Z4dPofcmGzi/Cjfriq8/nu2FzgTxftHlMqYr1lRoB03ZgDMEhQSBY3PQ4LtvjKcX4XljnO+empKorPqCkFtRFJhIs6gH3FOmN08oiYXleWhjD37SrvEq36zQP6ujMY1U6x+jVWiUYM3iPuUggkGxIxi89wnO1GXv5qBWBKsUUESJkLvKyPfjoLcSAAHMm/5+GIS4eT1GOJq9U2VwLCLHgulBEYwQeFVr9rshShalZaTCPo2BDIOUqoICxz288HUIIBBBBEgi4IOxBxyL+ya95XasCys5KVDUJbxXJKgBZBki1rCLY6f2frB8vSgAaV0EDYFPAQPKRbyx09HrRPY6ilk1WlEQBF570Q04WnHuFjcsS804WnHuFgQvIwtOPcLAhNjHuPcLAhLCwsLAhLA/tDl0qZWvTqTpamymBJuCBA5mYjzwQxXz9EvTKrGqxE7SrBgDHIkRgKkL5g7U9nMxlyzv3TqGC1Hov3gpuR7FSwKE3iRB5bY3n6GuDUGoNmKtJS/eHQxBJAW3wDTjZ53g1Nq9RqqinRqUaiV6dUlSaZhyUenKMVYEgzqAa4EDFXsj2bTJZc9y9VkanWZu8M6XVoQaViLAzETeeUY5bLaXRh2h1jhFO0PEMy2lMtWK6iBbu0I6hqlWYkSYAB6G2BXB+y7aa0d5rqOP1hqdZmYgeImm9Ro1qQi6g0gaovCgce2L0qj5XOJRyoYiHrIzU6lrMoVSgtBhmHngh2f7ZZKnUp0KmZBdgQtUMjU5JnTNIaKfQCbxe8TDN3VTJsyGreZKurLC6vD4SHDBgQB7Wq5teee8nFjFHLVg1eppYMrIjAgzcalbb/T88XsbAbC5zhRpLFLim1MdayfJtX4Yu4o8R9qgOtb7qVVvwxJUBXsCe0dElKbA6WSqpVvslppgnylhI5iRgtgb2gYGg6CS7qwQAT4gJBM2UAxckDa+IPCkcqHidXvaKALUl2AZaZOpdJ+kUkEbQVPLc3tjKZriWbOZ1CiH01I7pCdSRrTS0A2bWDJhQQDMYL8W4gtNalbvWWg1A5mFME6QBVVREySae5iXNjJx88ZipVqVlfW/eVXALB2mWIAvMwBYeQGFu+JPj+Er6C4tmK+ZpLS7spRstVBp1MsMDTDTFO4CtP1WJFr4z2YoqO9OUoo1ZiO+z9R9FKmbWotIZwBCiN4+tzs5TK/9PJq9wtSl7DqFWVddjBgBr72BBW9gDHnu09OoxcZR7KZCuoYgAsbhGK25hl9cL2FpwnCRrgLRXsmBSqU+8Opir0zXeQ1Rn0sobWSytFI+EmQGEicbjHHst+kDJF6NNKNVKTVENXvdEKtxYKWmZ8U20zjqnDqntUyZNMiCTJZGE02J52lSeZRsMiusrPOBusIX2l7NtmyCMzUpxEJYpIMhoEGfMzsLYymc7BJSUs9QO7BtK6KjsxjlpYAASJJBAkTjpmA3ES7VS1JdRpo1N7gSagRwqzbUIpmSQIb1KxJCx2SLKZBq5oxsa8tHga+yG5PICk40KxXvhF/qDL6AfKCAPd53r0cs6ZaqpY6lyb6veXNIR1UK/73rij+uZzUEmtTvBeqKICEi0lQ1t9lI8wJxpRwjuctXDO1So9JtdRucI0AA2VRJgeZwqJjt1lN1EjNu1pR1t8YrtTwxq9SpTD6YdKp80NIUxa/1kePMctxsqTSAeoB+WAnazI1WovUoAGqtNl0/bQ3IEfWU+JfOR9Y4nWROkiIbys+mkDJASsL2azipmu7auWUDu6cAlWOprc4gLubGDBtJ3YqgAAH1xieyaUirZgiX1kK8MPDoUewx8BkuuwMTyNzxLumtaVV6QnUynTIANgfaiYBKg88eaLXSTbIx5nu9F2jTW7nFVM7mmqE06FJ6rKfFpHhU9C22ryE494P2iqZZO7ehMsW9sqYMSFlIaD579MEv+pNTpUlVKi+DX3dAglVZiVs9iABsbXxX7U5gPlTWDK2gg6kjS4bYwfYaIn4TE49B2bBp4HAVfQnN5+i5HaR1EkRLHVVkCgQa+V581pOEcZpZgHQSGHtIwhl842I8wSPPBDHJBnTQdK9M3RtvtD6y+8SPWDyGOsUagZQymQwBB6giRjsamD2TqHBXG7P1nvMdkURyn4WFiLM1wiljy5dTyA8ybYzLcpcLHPeIdp86zFf/wAZhEoEDOJuJaoCpB6hffimvHc4DbNVPOVpH3QaeOZJ2tp43bTfp+60DTPItdOwsc9HazOdaHvpN+FTCxP/ANfSf+vof2R7s9dCwsC/7R5L/wAvL/7yfxwv7R5L/wAvL/7yfxx0kikUxAM7S7zuu8TvPsahq/dmcCOKdpssKNQ081QNTSdAFVCdRssAG5nlgfkMulSmquoIN/eDIad9UidW833xIFp0UO8Eop2or0u5ek/tMhK+GQh2RmMEJ4ti0Cx6HEfBKq0nqZepY62ZAfro/iJHWCWBHKxO4wKo5JqPjpMXaWFTWZarBO7H646mxkg8iBvGspReitWmY0kIlMzpBZwCoU3okEX07aT4TGKPiLsrTHFsFKz237M5ipWGYy9QaSqrVosAyuFNjpaUY8oYcpBmxtdney2R1rVOVVK9Ihl2CrOoKyhVUHn7Sggj0OKHZ7tEyIxZpoxBao6qUfYrqeE6HxMCZETYYMcB4rlqQcNmcuoZtQBrUtW0EtoIUWCgAT7MzeApjXNdRVNQ6211H58/VaanSVZhQJ3gAT6xvh+Bf9o8l/5eX/3k/jhf2jyX/l5f/eT+OHrGimKOfH0uW8qjH/8ARVH44h/tHkv/AC8v/vJ/HENXi9F6lM0nWtpDmKRD3IULJBhbFrsQMCkA2jWA+bQV0ry2mmVNJW6x/fG14J8H+gkcsU+IcRc/R1HWlINqZaT+z3hA0R1Fzy07GTgFE1aSvVqKyUyVFNE0D6M6VLQTIgKwACgTtbFXh1YT2xlg3OWa7W8MNfhFdEDBso5dVgqe7Qk6dO8GlB0nouOL5T+9okXIrU/+Rcd+7OcdSvxDP0SBFOoqR9oFBTcnrDIw+GOH5nJnK53uv+zmlUeiVhB+EYoo6L6PNNXcsrGnVEBxbxDlqU+15NuNsN4jkENOqYUSjIAAB4mtJjck6R/XFypRp1LsgaPiOduYtB9+IapEa2GijTuAbaj1I5AcgbkwbQJYkBfMoygFWpRZdmdAOmliB7rfPHbf0f8AFGzGRpVRLV8uDTqLzqKDDiObWDr52sGOOP8Aaim1PO1p8JLav8OoAx7r/DG4/RDxPTm61Mey5Vx6sCrj4hcUHKcci116jVV1DKQVYAgjYg3BGIOEj++/zm+QUD5AYYid1W0C1OrLIPsvc1FHQMPGB1FQ88O4UZRm+3UZh6EwJ87e7F+UsYtUuI5SYLD2nYEDmpU2PwB9RiXhRaplFDGWNMoSeZEoT74nFnidUKhY7C/wEnDeCUimXoq3tCmmr10jV85xYqgT+GPNGketNT8VGJK+YRAC7KoJgFiBf34FcO4tlqVKnTfMUVZEVGVqiAgqNJkE22xHxPOcOzK6K1fLOszBrJ6GfFcEcsUJNYVgM5Wf7a5aktBEyS0O9R50qC0KderUaXiA1GYneDywuD8UY5YIyF0ou6NTD2dVR6lMkt4isLDKbkqdxIYBw2rUhhRdUo6nkqqAOdRB7sgC0j2r9BtOCPZIq2bbLkxTqUXG99WwN76tLVfWZwqPSTPa7UPAaMUOpzyflwqntGJk7dI07jncegxwPG+VE/aZRVpZhatKrWZgVy9LWzOHBUI1SqRI8UgBAoIG24PdsMwHyQZ6aU3rsmlFIJcSrnWYH1Rc3jrywhwjJ8MVq1ao1aqxOnVpEmI8KiBMW1sSQDuJvms9xN8zV1sItpVRPgG4CLEx1YgTG0AQ/RaUyPDjwOUdq6+OCMsblxBA+fr97PrVbMPCBmIYgEmbbdY6n8MdS4DSZMtQV7MKSAjoQgkY5lnMmpEnYbJ/Eb43PZ3tJQbL0+9r0lqKCjB6iqZQlQSCZ8QAb/Vjp9oDDT0XA7EeCXt64K0FasqCWYAdT8h5nyxnO0lesiLXp1KaOtQFVryqsgMFCxB7ouCSXiR4RYThycapCq7JVoVSt9eonSrT4AUDBIA5e1F4OI8nxXL16hSs6NK6qZncOzgpNgzAKkx15xOOM+TovUxxYtUO1b99TpVzTNKqG7t1JDWZS6wy2dbAgj7TbGcYhM54C4uXeEHUTA+V8a79Jmcp5bJ06dMBBqimoEBQEZRpUchIMDGP4RlDCu40wsIn2R1P7R39+POdptb7TefD51f8LUyxhFMLCwscVNXWMxmVprqdtKggEnYSQon3kY5H2q/SVWd6iZer3NNR4GCy7nqSbKPK0cyZgVP0s9rWq5g5OjVmnTtVCqB4rSuqZaDvECYFyMc8qPAJOPfPd0C50bByV0Dhn6Qc0aYpVq4qBkdXNRATBUwR3YU6gY6g/PBPhHbTuhoq0HbTMmmQYESSQ0QBebkcpOMJw3sjxOtDJl2poVnvKjLTTSRuSTMeUdMGOzvY2vXNVi36xTo0yyikStKrVUyKQqETVWAQSgABIg2vDXuHVPadvC3fY/ihr0w8kwJkiJJYggjr4Z/1DF+vwdKjqxLDRJKg2cqWpqzDqFtIuQYOywN4BWCFqXhpLZ1QBfZdQQutSVOn2LW8Fsaigkm32CPiZxr6LR0tZXNsuVoKUAAau6uDeZ1i87wAoE9BPXB7h3hUGhWNMRZD46fpoN09EK4rZjLQ7JUCsKviVN5YAK09AAFNv2sOyuRyhp+Km6OgAepSJ0zF38PgN+TLq8oviriAMpchAGRYRwcSrjemj+aVCs9YVgb+Wr34gznahKZAanWBI5rG5A5EzuJ0zEjFOtwPM0h9DVFUD6tSEb95RpJ9yjAfi71Do72jVRlm5UlbiPbTUn/uxFApLY4X8FHc3xaq6nQ6KIkLTcNUYHY6jZQR9lT5MMChxWogjuSgNySbsepJ8THzOK2T4TVzPiphVWf7x5AnmVAu978hfeZweyPZCit6rvWPQnQn7qXI8mLYnAV98UWBlA+6qZo2000SddRhKpab3Ek2ESLGcTcJrtQpVKOXpFhTl9TkqQSPD4d1mBCnxEG8yTg7wx0/V6lCmArI9UBIA0k1nhgNoBMj3YizhoZWh3QPikMerMCG1OfMgecYqSSs0sxec8LE9o/0d5OkwapXqFqrOxtrepJBYKFgAAnkpN98c/7TZGnQroaS6KZ0sEL62Uqw1ydx1v59MdU7R55azCpQXVKDUoKUiT9mpUJkR5DzBIxyntdUD1QNSE92NS0x4abEsWQNM1OR1HrjEwneVse1oiC+kMuwgNOnwj0Ii0z0+WM5xvtxk1Bg98EIJKxomJXxH2txGkNcjGLbtLWzVChRNM9z3aqxDlWrOBeBTVnKqB0AkMTYA4yudWs9TvBUZQpA8UEgXCMpQAMwOsFgORNjvEmpyQ3p1XIL80FB2gnM5qpVKmiX8QpEGrUMsSPAsMszsQNsXuyVHNZbNCs9CuF0kajTK3lWBOqIFvnhU86iqBSamAB4ga9SizE7yUCkmZ3JmZw+lmqNavToLl0L1GgEZivpNiTJfeQDIvNsJE8hPw5Pl/z7qxdNRoH04+33XUeJdq1qUJp02eSOeko4hlAkE6pggEDa4jGk4ZK0ELxqOp2jYF2LsB1AJgeUY5rkeztHJP3jK7s5SmEpVGUU9RaCSzAkCLWETYY1fDuJk0Rrfw6vCakKQIA0kzBg6hO5xvjfuO04PUJ2x4iEhGCifGHFTTSH12CeoN3/APYHwXxmDnCr97C92kr3jGFVtOpmPUBfDb7TztghwfixrOy+BlCgipTax2sVNxYgg874uXC6VQx23dWEXnFfiWa7qlUqfYRm9SASB8YGLGMv284stGktMzNUzYE+GmQxsB10j0JxdoBcAUqRxa0kCz3Dr4LKBzpgmT5yZ6n44E8RbW6WUsGtIMGN7LsPMfxxcbOrUEqQb3i0TeI3Hv5RjyhR1VJEQq7mIliYJ9AG/eOPQENczHBXiI3Pils3uHrfiPNBE4frqszOwa5+1A1MIBeTA9cHclle7Aht/EIAWfOEFueG0cmQVY/Yv6zJMcsWzWiAqiYIMxM8z64hkbWgbQrz6h8rjvP0UdWqevvN/vxV7I8Sq5SpUrAHu6lUl6f2lEKGHRhEg8xY7gi2aV7gybx/THtWiYLQFETcglr/AFenwwSxteKco0s8kJJZytpxzI/rFXLsjiILrYctJDyVaRDC3mOeJc5ncpw2k1TMVVBYySxlqhGwUEyY6k+pxjOKcVZOG5cmpoCVWRipIfQCQmmPFGkqDFydPXHLs7TarUepJY6/CzlixVtTJ4mMmy7eYx5GeQRzOaenp3L6FBJvhDhwc/Lla/jPahM5mlrMkKPDT1mAomToU3djaWiLADaTfr5gKJ0sZ2CicZfszQqISe5Rp2fb4MRf3A4NVeHyCzUWY84qE/K0+6T5Y89rGbpbd9x+4pObMzi1P+vN/wBir+7/ADwsBjo6sPIs4jyg3GFhPu7e76H90zf4rB1RU7xg0moWIbmSxNxbclum84LcV7K8QpUTUq5SslPTJYgeEciwBlR5kY7FxHg+Uq10zEKmYpMr03WxLK2pNa2FRbDz3gjFWr2iyJr/AN2KdZWGqFVlqGCDNfWCytIBLdCCGBIPqy4BUZE99hovyC2C5ijVyNFnUvRqU0J0qHsVUrIIPO0xa22IMhmcrTlqZNKpMBX1NU0grKlBLCQCAu6zsDbF7htKhVyndUlVKcFe7WAEm5WBtvy5EEWjGHo8P4hQfu3zuZYgtCl2bvAZ0kMG1A9SRAO2wOKirVg22n+cq7x0sK6VSqrIAaaQp6tetgSPagBGHivc4PcPzQCEtCjyMiOd+WMiSaytreIVqrVKtSNIT65cyYEiBt4oi5wNodoKrGktJqP6ujr3tQVE0uoYFgxkmmumRETfnadZeI20cp0bL+GxxfNLoGayq6e9q0WKABgoIE7wah1awP2QNiZkSAOyvGCa+mrpNNDAp0gdCxBVlEBnKkQQRvJAkCQz9ulzTVe4Q1CVACnUbqS2taZuwA+z4rAkDfAJuIaFOjxOFAnSUpreTGqCYkk7yzchjP7UbrfwqCLdg3a6vme0uTpglszSn7IbU37iy3ywCzP6RcuCe5pVaoFtR+jB9NfiPwGOe1FZmaozF6hADO1zbZZ5DyEDyxSzHEQCUpgu+xCwRMbE7fjjC/XvcajCszs9jcvK2NTt9nWYGKFOY8OhqkT+1qE8rwMVf7W8Qap/fmSYCJTp6TNoAZSxje7Yy1F6viDaSxiFUToO4n525+l8aJQqqqtWqGnoAWpTDKG1amLMAGYG4MDcTeAJITNKTb+O5EzYYhhnfz+cotxnN0garkVKTq6Bq5dmDkhIJQvpgrpG0wREb4Cf9Ypu0lnKz9mdQ5+KwXl1w/NZjLMWiuACUILE6U0hVJsC7nwgjwjaDgrk+I6Az5dwFasil2U3X6QGAwXkEMkC+oXsTrZK5rSXpckEb3tbCRkD16rOcRyQzUa6BKgkrpqC0wB7TMNgPq2xJT4OukJ+rUQgiFOkkxzZwNZJ66saHIsjgvAljLEWkwFJ98T78WYToMNDrFrK5pa4tPRYPgmb7phSVfp6hamal4oUk8JCTzhWPqROLeV7uolMAeCrXqU1/wAC0nSn52Cj4k74d2u4DVVzmsqCWIirTG55alA3tEjykXxkaPFiKKUhIalU7xT5gmx6bnHPmgdePz8wufLCen5+YVr9XKlkceJCVbzgxI6g74s0KbLBU6fPrz573wuJ51K7CsoGuBqSYLeYPI+tjAtbDEztEDUtUho9mpT2+Bg4SA7B/AvZ6H+pNMdOGaph3VR+Gw7/AL44+wNfrNVKeqrXcKCCF8KkkbHwgEm5v8drTcDqipl2C5morvVJWmhaQAFHjJXmwc+2DEWPs4AZBaubqBe80U9nraTYc1Xe5+yIA5+fS+H8Ky6KppoIAhTc22588b4WH9RXI1muGpdUbAxg4FAX4mkJyuWzG/fa6el1YPbelUVS31AS0CWIN4OHUHzuqMuUH0al7uQukqiqTTkajJNwYjffBPiHB1qEMGKMBErIJ9SCCcQ5bgIB+kqM638DFipnqpJB+GLmO3h98JLZ6iMVYJu1LwXtXm2kVmWki09TVGC1RYgeHSwPMTJPKOeKPGM5nWr66eaNUBDp0pQplAxuNFUbHQPFJJvMQJmqUNa1O7AvTdTuSpZQFV7QhPi3sCsSDinV4W1UvUcLCqv0t0VCWPhFToJMxIEXscVe8l+zNd6vFGxsXtQRuBqvDHzQfNNVLF2b6RTDTTRCwiQH0qobqCItG++LPD8+pfSwKFlEKRuRJIB2Nr+fTfCzxJpKyurKqBVOgMxk2TWAZIudMgQb73oIyPIs3iFo2MyJBuvPBFr59C+r3NOaPRZtX2Vp+0mbiNr+LHXz7/v4rSrVgzMzudvz/LDETUZJmfScAULqoCMNMyJWRfl1ieQjc4mXjSp/eKyT9azL7oOqPUY72m7X002L2nx/deQ1n9Pa3T2Q3c3vbn1HP380WzOdWkoJJU+W5PRYvitk8pmqimp3fc0gJapV30i7EKDMx8cCOF0M/maozSU/Cxim5CvoUHcKxgMTzInbG97QO6ZRRUaTqUO3ULLyYA3KgQBzxj1nabwHGPgX5ml3Ozf6ehjj36gbnd3QenPj0XN+PUXqPToqSZOppOxPhpggWssz535SFlKK1KrL9RWLEdQPo6IPkQHJ/ni+YFZqrjSKaBytp1OCFk820Ajy1RyJPvBciSWIEBjLfOB7r288eRdO59uec8k+Jyf9V8l0pCxkW1mBwPILSUKYVRH52xIpxR4pW0qFG5t92BfAcwaru0+FHcL5kmCfQKAP9RxgEJcwvWRaS/U/n3YWGhx1wsIpSspx/tC9R9NJtKKI1C5PUgkbeYEnGVzNJAATKjaQTaRbCyLFpc7SdI9+/wCemJnEsB6n8Pxx6R73F2SvpGm00TNN/bbzWTyc8n713LzgnF62WfXRrVEDeGQbMR1UiGA6kc8bjh3amtmEalWzdRKjWUhE0tPIFE1BjYRsdrzGMW9OmyczUDeEjZQN56k8gNomeR0v6MaY/wCoU58WhHe8dNINufi+WGskO4UVztVo4zC9z28cO4s/7Frf9lOzXepXXOU1JK90UuAUZQzSN11StpkGmLzjnX6T+BZHh+jL5eiBUfxs5LMVUGwUuSRJ6RPuOOwcYzlFSCUqs5G9MshgT7ThlG52J57Y4x+lDiqVqtNEphYXUzFhUcmWABqS0geK2o36RjVJJYXnoY3GQOKzGQsJ989IxpOH5dgCzE63E3n1Av8AW5k+ccsCOFZQtt9Uar7TPhH4+7zxeOXr7/rBm8iAfdsI53+/HLebsWuq93ApS1Uq1iSSUTaBuw2N/wA74ly2XAUqpIQ/WG5gX09B5/DrgVnnrI4Tvi02usRaSN42xO+aYgi9osLWiwxBYaxwlBwtGaNLTZLAEWFvU9b/AInFzJ8Sq0gQhOhjJQggdZBBBWfhzg4yjVSSJk3HP+P5thOxJvfa53OBjXMNtKh5a8UQtuc5lmHjolHPtMF1qeh8Glp84G04tL+rsgC1aAkiUKgEaC2mFDUz9Zrk7GDJE4wK12iQSb8z5749/WXLXZucQbesCx5fHGoahxFPAKzDTta4OYSCuh1sq4RmSmplpeszBdBYAKEpqGtC7h+exFsT5apqBOmYidGpo6SCqsJ8gRbfHOKObZSTABPQQR0No8/hi7S4xXW61akEXl2+G/XDG6prRW1KdpXON7rW14iivAllI/w39V1ap90+WM3xPsnTqeIgT9ohqZ/eYKD6EnFSl2hzO3ePyMeE+vtA88SP2ozBgsxaABdaZi+109MX97Z3FLOkf4Kr/YkAjxuvTa/oSPF7pxZodj1B8QYx9syf9tfGf3cSDtVmUkKwA/wre4/ZGIv7R5iJBWQf+2nx2we8R9yr7m7wR6nwxKYAZiByWBT+BqlfkDg5lHRF0olSBf2GYX56hKR5zGMJV7S5pmlqtzadFM8rbr64iPHs3BXvnA2gBVtysqjnGJOqZ4qw0j/BdCXPTss+SvTJ+Gq/uJx7mMxUW5p6R+0b+pCyI9WHpjmr8RrMATVqH1dredjivqJMmdUbm/Pz3xQ6sdArjRnqVsOJ08rUIqO1MvP1GLP520k0/dqny3wNqVclTIqLRqVKo2ao8hfNZUtY3uB8cAKlVovO3I/nlj1yf4T92FO1bzxhNbpGDk2jea4s1QRUdisyqgGBa5hjf1J9ImMUqtRCQ1wyxBETG1jO20g2xRU7xPp1tb0w3Vceo2/PX7sZXW42StTaaKAXn/qmYw68mFo1CTFvwm3vxMRnbKe7tzk26AiLD34auYKMp84vuQ3OOshcEMvm5AnrefXe2IcSOg9FLQD1KgyFXPUdTUqi0y3tBCPEfMFCNXKYmLTgx/aKu9EU80NUOCrCADBEd66xAU3kKBESetZSJi4sYI/N5EfHCZvK99vT+vwxUzvrb0VZNOHtIshE6fCnLlnZWDwzQCPEJAAmZUCD5mNsFUQKIFgP54yuXDUYNFmUb6GMobeyRsvqIjz2JGvxNavhQkNElGGlvgfaHmJGMEkTiecLianTSQ/qyO9VeM51jqZdwIQftGy/O/uOPezOXCppBkxpkXAFyQDzk3J5nFGpSNVgRdFJC2Bk2DNBNxyHoTzwXpVdKxaR0t8saHio9gWRGRRGFgIc1UwsZfYO70WsPUqd2AqjYD3cvnhZUMwLNbVyG8Dz+OJarLEmCPzzxXbPqNp9AP447Qa4twPmvpMksUUgMj8Vht/nRXLDE3COJ1MtXWtSI1gQVIkMp3BG8fywHbMOwYothuenvNh88E+AcLJUO5Mkg/IwMFezG4lYNX2i2f8AtsFj6LY53txQzI010aiwBAYBawB5WZbH3H1GMfxQjMVjUpqyiAAXYkmLAmSRJ+yLC0DBbMU6YAGhffB9L77Timq2AA22IjzxX25c1cv2VHlLLSqaTsJJItzj7h8sQpnWLRRGo/a5AbAk8hyw6sskUkEuRfoq9fT+XnhZ6oKdPu0ECIm0kn2iSN74oAPVSSVSydK7sX1NOmdha7EDpP3YsOP6/nbEWWEJEdfeOeJY35zv8MXJyqjheD4yf5zjyPyfhj0gXJtB5+XXl/TEZzCnr6wY+MYhCeeu2PVHL193LHoA9RO/r9+EIF+d/wCf44EJyLF568/f+fXDyvLa23u5dcMDTbl+Z922+PZt7rfnpiqsn/d19b/DHnzJ+ePFHTmNsNYTPp+Z+eBCeV8/j98fnfD2UbmR0PpF8RFj0/P4Xw6InmJ+G3zwKUgvL8i04QHnt57c8JRz5zhE3259fzywKF6R7p/HlhL93P34aLADpsfjhIvMdIjAheg++3XflhzJA393pefTEZE+Vv6+7EjGRt/Tn6WwICX9J92PB8ZP85x5ETzmJ+GEF+8fy98R8MClR1aeoRPzuJt8f4YlpVdQ1bY8I8vW/wAPPFfN5bSDUSQQRMbGTHytiRnCqcZRjKVraT53HLlGLY3mZ35z5gfnrgJlqoYBgQfIHqL/AI4I5esDCm295+Pu236YQ9mU1rrCtFeWxjafIG3XEObo60MWIEq07GCRcXAixjkcLMsQotsIn4fLf5Yr0cyRy1SBz6bX6Yq0HkKXURtKs5evJCFdDR4QDKsB9kjp0MHEnegHmTio3d1BDWiCLxttt7x7zjwQh+sV6XZl6ftEH3kSPQWoFcTU9nltujyO7qrn60+FiIZmj9uPIgj4gi2FiNo7vouf7N/cVmaWQWQtJdbbmofZX0B39b4IVOFJTux1setx5efWBtgtQopTHhtYST95+eKnEY1nlHv9L9TjbPrXzuoCm9wXfg0bIW2Tud3lCeI1ICp7IZoMdDHLn5D0xocuFQKAPCLb3Fo+O/xwDpUddYlvZQWHn1wXKWMnfCJOAFoZySoMxUJPvt6bRPlbES1YA0iXNo+J5+Ukn1xZp0l36H+WEmhTMdfEecn5fnritilajaiy+V7sEtDO/tP7xYeX8sD8+rOQo2Fz+G3lgnUeehgbbc8ViizqG8c7eV8WaTdlVcBVBQ1BFhtHwPL0/liO5mLHeTyEXJ6gDlzJw6tAJn47+/DKzjQ/UFQL8jqJkf6fni/RQ0W6lXrV1F425m59TyHoBjwVjvaPl8Rh/BMg+azNOhTUtLAsAJ8IPinoOU+eDfa7sNUydYJTqo3eSUSTrjY2AMgHmY6cpw0Qki0z27WGkEpOFuPCOY5eZGIM/mAbMIWdrTvY84+/BGl2YzKvR/WUenl6lQI1UEEAT4hImGIBAnngtmOziUjoqUWQvJXvLlgbqi1B4Wgbx0Ji+KvLYiN5yeO/H7JZex5pv8LO5GUDEixv4SCdo5WHK2LdHNK/s2tdSNvceXmMe1+BmnLUKhFj9GwkGLwD8BiP9UFeiKlO1UG8dQPF+ZxUuY7N/niqDcMUrKtvI5C/55c8MM9Jjce/y92IMlmSxKuul13Wfn93xxYkDy23tipFFWBsJzWnpy+/3c8eX9DPxn13wmi/I/Hna+G1KigSzKBtvttiFKdN9rT8LYV/z8N/I4q1M8s6U+kYmABsfKf4ScPGWUENXq6TNqSTPwFz+dsW21yq7u5WFFhy6j033xJTy7m5HLf3/d/LCRqtQDu0FMHZ2gnmNh/Lnh6oKQ1VcwzCJiQNjuAAbR+GFkq4UuS4TXrmKaF+RNlUTcSxttyEmDtg8vYTOESGoC2xdt/XRjY8HyZpolKElVGpUcMVJEnWBBViST+ONdl6QQTt1ONjIRw5ZnzULauFcX4HmMr/AH1PTJhXBDKxjaRzjkYO+BhcztNx/P5z8sdn7Y5qnWymYRlBQDwsTBLIveyARPhifMA8rnjDkofEpAJHiHiF9ul9sKljDThXikLhlKY/D8ROLOSqwCCPI87X5H3/AAxTy9RHOlTBnbb78EspRgajBB6X57QMZ34FFPbk4Q2vw8h+8oAEGdSTE87ecR8MSUq5YeyQbyp/jz54JHKqbC2/OJ5W+ePFpjrO+9tvP4Yj2ljKnZXCrtVLKPS435R8NsCDmirQ6lCdm5HB9aC8iD5i42vfl/TD6uXR1IYBhaRz6z+GBrw3kIc0ngoOKx5wdvv8vdifWRtty+/f0nA6vk6tCdI10+vNQfL3dMRLxNNvED0I2vh2y8tylb6/VhGWzLdD88eYGHi6dV/PuwsR7E9yn2g71ocxVCi/S3lt+OKVXU5OxPl8CDhhmd7jrfnv8/li/VGgSOf9cJ/Sm8qtSygSTzPtesDHrUoHtYlarqBXnPwxEUIgz+YviQT1RQ6JrqDf8+7HmmOVpn4x8cLQPjPyth36uxWVIEdcSoTFHpPy3w0+e0X6DqcMrrUDLSUrqbmRYX/rj1uBbipVdiBcWA69J+eJwOSq56BBBxEvI8TNfSaaySAY8drWjYdPfdp8Hesw1gUEDXYzUqAEWkD2wImBf2oFwDoaeQRYdFVbaZAg3++98H+xOUFXNMGgikq1Ij6z6tHrGlj6hfPFJ9a2FhkAwFUs2t+IpnY3huXyVKlmWAesq1Iph4l6bslZ5E96xhVRQI32kkbfNceGYQU8ulXU+i8d3EhazU2M60JpyJiATEzgVxhnTNd1TPhqqarKSy+JNCkq9NgyyNFrgkE2JMql3zTBUA76nrvb/VVg+hBHri8XbOmdE17jtJF1RP8ApYjC5xvlUsxxGoqVslmGFWmKZ1VFRgO8Kq6ojO7aip1HTusSdKi1nhPE0qUSuaIc1Y+iI1AbBwBEqqvqW+2icSZjhCroR2l6soXgHQseLStgOUKAFEzBiCyhkMuPplTX41DrVVHLK9ZqKsGiVcN4oHhgkAc8YdVfaUJmYPhbdG/iNc13cfRT8LMLJcYyYoZl8vMhQHUm5KNIVieoIZSf2QeeMznKDZZu+pmUZhrXpMAER9x2nFj9IXHp4mzIpC5de5IMeIKWapty8Vv8IwUqUgyywBH1gefnGxvGNEIkjhjdJ/kBf59Vqhf7VpHUIVncklfTUpsA4gz7zAPnuMJ8ubyPkbbbYbw7LNQLrqBUmQOY9+LrZv1kR58/5/LDSSMDITQARZwVQzGWqkQguTE9Bece5fgVFbt9I3MmR0kADbBGtmgBN4PL5/hviucy7SAYg25fPfEB76xhSWtuzlRPldA+jVUJMazvt1PliEtl6F2IdzudyeYgcsXRliwDFjc/eNsSUuGIhBgFjfUb+XPbebYN4HJRtPQKhTzmYqgClTCL9twbbxAsfwxJl+DgnVWfvGI2aIEneNp5DBKpU00zUP1BLRaQMLhOSOZAZ2ikQDoG7A3Go/gLeu+H6eGSc7YxQ6lZ9RNHALkye5bXhHaTVpzFTL+EJ3dbNBgUhZllT2gCfaI9nmTBIv0+N5anQLJVpFyBNcMHESJckGWCiTp8otyqcAzCNry2gBaai3Ih9Ugj3fPAHiPZVaQV6dKhDOFJI8fjYIsnSdUTM2mBveeydLX+XmuO3WWSNvkoM/2ky9dKtNlchmZydMBmqIUJY6jolTEnYE+Em4y44IF/u6jJcRzE8ogj8jG2ynDMuXKGkUKVHD92x0t3YZ3hDAGorEREE4GZrhuuozIz0zJZoZWVi5PsoyQgBD2B2Ixjm073ENY7P0W6PUxi3ObQuvFZLNahC5ilqH/dp8x59fhOLXDVkEUtYQG2vnfl+eWDL8MrjaqhFrMh/BhiWjwmsYDVadttKMDvYXfCDopyK2/XHomDXQA3u+iGjLuY1MOflNrzizlOFd6dI8KkkNUZWZAVliDpuSQI0i9xtIwc4N2eq98TXWlUy4BAUVHRmMgjVCbb2B6b42zUmqBKK0qFFAupSB3mgI6nwKVVVOrQwJkStwcDNG9pt/TuQ/WscNrOvesXV7FZlFaoXovTp6ye7BVvBMhFKxqmRub4zWWzStpKkeIWPIkCSI+0Jx2ngGSRKZdNfj8R1uWLE3LGbBjN49OQxxvtrwlcvxGpSpeGm4FQKLaWN7dIIPuMYbJE2UZ5S45TGVFWZwT4QRy8vIe/ENfU3tUQfn1kHr1xLle+dFcFDtYhhETzkz8MWKeVzDtCrSEn/uNFj/gxkGin6N+v8rUdbB1d9EHbI0pvQE/nywsaM9nc31y/7z//AEx7hnu2o7vr/KX73pu/6fwv/9k=" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left">یکی از دستورات اخلاقیِ آموزه‌های دینی، ارتباط اجتماعی مناسب و مطلوب با خویشاوندان می‌باشد. متاسفانه باید اذعان داشت که امروزه توسعه زندگی شهری در کنار پیچیدگی‌های زندگی صنعتی، این ارتباط را با آفت‌ها و مشکلاتی روبه‌رو ساخته است به گونه ای که برخی از خانواده‌ها به علت ناتوانی در مقابله با این گونه مشکلات به بی تفاوتی یا قطع روابط خویشاوندی روی آورده اند.خویشاوندی، شیوه ای است که از طریق آن افراد با گذشته و آینده خود، رابطه برقرار می‌کنند و به تاریخچه خانوادگیِ خود پی می‌برند. از اینرو همین پیوندهای خویشاوندی است که مبنای توقعات، الزامات و تعهدات واقع می‌شود و در هویت بخشیدن به افراد نیز نقش موثری ایفا می‌کند.[1]از نظر دین مبین اسلام، حفظ و استمرار روابط خویشاوندی جزئی از دستورات الهی است. به عنوان نمونه در قرآن مجید اینگونه بیان شده است وَ اتَقُوا ا...َ الَذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْاَرْحامَ إِنَ ا...َ کانَ عَلَیکمْ رَقیبا[2] «و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می‌کنید و از [بریدن و قطع رابطه با] خویشاوندان پروا کنید که همانا خداوند پیوسته بر شما مراقب و نگهبان است.»از آنجا که کلمه «رَحِم» به معنای نزدیک و «ارحام» به معنای نزدیکان انسان است؛[3] معنای آیه این می‌شود که: «حُرمت خدایی را که یکدیگر را به او سوگند می‌دهید پاس بدارید و حُرمت نزدیکان و خویشان را هم نگه دارید.»[4] در برخی از روایات نیز، پاسداشت حُرمت خویشاوندان در زمره بالاترین مراتب رفتارهای دینی پس از ایمان به خداوند متعال ذکر شده است.[5]</p> <p dir="RTL"><strong>آثار روابط خویشاوندی</strong></p> <p dir="RTL">حفظ روابط خویشاوندی و تحکیم آن، آثار بسیاری بر زندگی انسان در دنیا و همچنین بر زندگی پس از مرگ دارد که در متون دینی به آن اشاره شده است؛ از جمله: طولانی شدن عمر، دفع بلا، جلوگیری از مرگ ناخوشایند، سلامتی بدن، رفع فقر، فزونی روزی، آبادی شهرها، اصلاح اخلاق، آرامش و شادکامی، آسانی حساب قیامت، فرونشاندن خشم خداوند، قُرب الهی، عبور آسان از پُل صراط، صیانت از گناهان و...که حصول هر یک از آنها عامل مهمی در رفع مشکلات خانواده‌ها و دفع ناهنجاری‌های جامعه خواهد بود.[6] بر همین اساس، برکات روحی و اجتماعی توجه به خویشاوندان و برقرای ارتباط سالم و مستمر با آنها را در دو بخش به شرح ذیل به بحث و بررسی می‌گذاریم:</p> <p dir="RTL"><strong>سلامت و شادکامی</strong></p> <p dir="RTL">تحقیقات جامعه شناسان نشان می‌دهد که بین سلامت خانواده با روابط خویشاوندی، رابطه معناداری وجود دارد.[7]از منظر روان شناسی نیز، انس با دوستان، آشنایان و خویشان، از جمله عوامل دست یابی به سلامت روانی و شادکامی اعضای خانواده است. شادکامی به این معنا است که سه چیز در زندگی انسان وجود داشته باشد: شادی به همراه رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی[8]که بخش مهمی از این موارد در ارتباط افراد با دوستان و خویشاوندان به دست می‌آید. از این رو تجربه‌های متعدد و دانش نوین روان شناسی اجتماعی نیز نشان می‌دهد که یکی از عوامل نشاط آفرین برای روح انسان، ارتباطات اجتماعی اوست. آنها که پُررفت و آمد بوده و در روابط اجتماعی خود، گرم‌تر و صمیمی ترند، احساس شادی بیشتری دارند و علت برخی افسردگی‌ها، تنهایی و دوری از برقراری روابط اجتماعی است.[9]روایت پیامبر اکرم(ص) را نیز در همین راستا باید دانست که می‌فرماید: «إِنَ صِلَهَ الرَحِمِ مَثْرَاهٌ فِی الْمَالِ وَ مَحَبَهٌ فِی الْاَهْلِ وَ مَنْسَاَهٌ فِی الْاَجَل؛[10]برقراری رابطه خویشاوندی، افزایش مال و محبت در میان خانواده‌ها را به دنبال داشته، مرگ را به تاخیر انداخته و موجب طول عمر می‌گردد.»همچنین امام صادق و امام رضا(علیهما السلام) فرمودند: «إِنَ الرَجُلَ یکونُ اَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَیکونُ وَصُولًا لِلرَحِمِ فَیزِیدُ ا...ُ فِی عُمُرِهِ ثَلَاثِینَ سَنَهً فَیجْعَلُهَا ثَلَاثا وَ ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یکونُ اَجَلُهُ ثَلَاثا وَ ثَلَاثِینَ سَنَه[11]کسی که سه سال از عمرش باقی مانده صله رحم می‌کند، خدا عمرش را 30 سال قرار می‌دهد در نتیجه عمر او به 33 سال افزایش می‌یابد.»آیا می‌توان این سخن امام علی(ع) را که فرمود: «صُحْبَهُ الْوَلِی اللَبِیبِ حَیاهُ الرُوح»[12] نادیده گرفت؟ پیام آشکار این حدیث آن است که: همراهی و ارتباط با دوستان خردمند و همنشینان صالح، روح انسان را زنده می‌کند و به جان آدمی طراوت می‌بخشد. آن کس که جانش تازه و زنده و باطراوت باشد، حتی اگر پیکری ضعیف داشته و از کم ترین امکانات زندگی برخوردار باشد، در زندگی سعادتمند بوده و به کامیابی رسیده و از تیرگی رهیده است. به همین دلیل است که پیامبر اکرم(ص) فرمود:«اَسْعَدُ النَاسِ مَنْ خَالَطَ کرَامَ النَاس؛ [13]خوشبخت ترینِ مردم کسی است که با مردمان بزرگ و بزرگوار بجوشد.»</p> <p dir="RTL"><strong>حمایت اجتماعی</strong></p> <p dir="RTL">در حوزه علوم اجتماعی، از موضوعی با عنوان «سرمایه اجتماعی»، سخن به میان می‌آید که به معنای چهارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد می‌گردد.[14]این تعریف در بردارنده مفاهیمی همچون نظم، اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه در جامعه به سمت دستیابی به هدفی مشترک است. از نظر جامعه شناسان، شبکه خویشاوندی، منشا سرمایه اجتماعی برای خانواده است که می‌تواند در حل مشکلات خانواده موثر باشد. یک خانواده سالم به روابط عاطفی، مسکن، کار، پول، خدمات و حمایت‌های دیگر نیاز دارد، این مسائل در روابط خویشاوندی بهتر حل می‌شود. با دید و بازدید خویشاوندان، خانواده‌ها مسائل و مشکلات زندگی خود را مطرح می‌کنند که این مرتبه، کمترین حد حمایت عاطفی است که افسردگی‌ها و تنیدگی‌ها را تا حدی کاهش می‌دهد. مشورت و نظرخواهی در امور و استفاده از تجارب و کسب اطلاعات مفید برای زندگی خانوادگی، از فوایدشناخته شده این ملاقات‌ها ست. مهمانی و اطعام نیز مرتبه ای از صله رحم است. قرض دادن به خویشاوندان و حل مشکلات مالی آنها نیز نمونه بالایی از برکات برقراری روابط خویشاوندی است.</p> </span></font><font size="2"> </font><div class="ndb_ads"> <div class="detail_below_main"> </div> </div><font size="2"> </font><div class="ndb_keywords"> <div class="newskeywords_main"> </div> </div><font size="2"> </font> text/html 2017-06-21T15:27:13+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی فضیلت تکریم و احترام http://culture.mihanblog.com/post/2152 <font size="2"><span class="newsbody"><p dir="RTL"><strong></strong><img src="http://www.armandaily.ir/Content/1396/03/08/Thumbnail/IMG1207592535537.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left">اگر بخواهیم مورد احترام باشیم می‌بایست حرمت اموری را نگه داریم. این حرمت نگه‌داری، همان چیزی است كه در قالب عمل به كارهای معروف و پسندیده و ترك كارهای زشت و ناپسند خودنمایی می‌كند. پس برای اینكه حرمت ما را نگه دارند، می‌بایست حرمت نگه داریم. مهم‌ترین موضوع در این وادی، حفظ حرمت الهی است. از این رو خداوند در آیاتی برلزوم حفظ بزرگی و احترام او از سوی انسان‌ها تاكید كرده است (انعام، آیه ۱۰۸؛ فتح، آیه ۹؛ رحمان، آیات ۲۷ و ۲۸؛ نوح، آیه ۱۳؛ علق، آیه ۳). این بدان معناست كه انسان می‌بایست با حفظ حرمت الهی و تكریم و تعظیم خداوندی، گام بزرگ تكریم و حرمت نگه داشتن خود را بردارد. به این معنا كه هر انسانی باید بداند كه خداوند او را بزرگ داشته و به عنوان خلیفه برگزیده و متخلق به صفات و اسمای خود نموده است. پس كاری كند كه این كرامت حفاظت شود و خدشه‌ای بدان وارد نشود و بر خلاف خداوند و اهداف آفرینش گام برندارد. به سخن دیگر، كسی كه می‌خواهد محترم و مكرم باشد، باید خود، حرمت خویش را حفظ كرده و با تخلق به اخلاق الهی و مظهریت در آن بكوشد تا محترم باشد و خداوند و موجودات هستی، او را تكریم نمایند. خداوند ضمن بیان كلیاتی درباره چگونگی احترام گذاشتن، موارد و مصادیق جزئی را نیز مطرح می‌كند تا انسان‌ها بیاموزند كه چگونه باید حرمت نگه دارند و احترام كسی را بجا آورند و تكریم نمایند؛ چرا كه انسان با عمل اخلاقی، نشان می‌دهد تا چه اندازه فضایل اخلاقی در او رسوخ كرده است. تقدیم سلام و با خوشرویی با شخص مواجه شدن، خود نوعی از تكریم و حرمت نگه داشتن است كه خداوند در برخی از آیات بدان اشاره كرده است. از جمله در داستان حضرت ابراهیم (ع) و ورود فرشتگان به منزل ایشان، فرشتگان بر ایشان سلام می‌فرستند و اینگونه تكریم می‌كنند. آن حضرت (ع) نیز با پذیرایی كامل و انداختن سفره غذا می‌كوشد تا نسبت به ‌میهمانان خود تكریم روا دارد و احترام و حرمت ایشان را نگه دارد (ذاریات، آیات ۲۴ و ۲۵؛ هود، آیه ۶۹؛ حجر، آیات ۵۱ و ۵۲). از جمله شیوه‌های تكریم و احترام به ‌میهمان آن است كه در جای خوش و بهترین مكان او را بنشانیم و به استقبال و بدرقه او برویم (همان و نیز یوسف، آیه ۱۰۰). مراعات مكان ‌میهمان و ایجاد امنیت، آرامش و آسایش و رفاه (همان و نیز هود، آیه ۷۸؛ حجر، آیات ۶۸ و ۶۹) از دیگر كارهایی است كه شخص می‌تواند در مقام تكریم ‌میهمان انجام دهد. احسان و كمك به والدین و پرهیز از نشان دادن خستگی در پذیرایی و مواظبت و مراقبت از ایشان در سالخوردگی و ناتوانی، از دیگر شیوه‌های تكریم و احترام بزرگ‌هاست كه در آیاتی از ۹۹ و ۱۰۰ سوره یوسف و آیات ۲۳ و ۲۴ سوره اسراء به آن اشاره شده است. حرمت و احترام قانون‌های مكتوب و شفاهی كه در قالب آداب و رسوم و هنجارهای اخلاقی و عقلایی در جامعه رواج یافته و نیز تكریم و احترام اماكن مقدس نیز از مصادیقی است كه در قرآن به آن اشاره شده است. به هرحال، انسان‌ها، موجودات دارای كرامت و احترام هستند و نمی‌توان بی‌دلیل بی‌حرمتی درباره ایشان روا داشت. از این رو خداوند همه بشر را مورد تكریم كلی قرار داده مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. خلاف آن نیز زمانی ثابت می‌شود كه شخص خود كرامت و حرمت خویش را از میان بردارد و كارهای ناشایست و پست و رذیلت‌های اخلاقی را انجام دهد. البته شخص با هر هنجارشكنی و بی‌حرمتی به همان میزان از حرمت و كرامت خود می‌كاهد و زمانی می‌رسد كه دیگر از انسانیت كاملا ساقط می‌شود و دوزخی می‌گردد. به سخن دیگر، تكریم هر انسانی، یك اصل است و حرمت وی می‌بایست نگه داشته شود. هرچه انسان اخلاقی‌تر و فضایل اخلاقی در او و زندگی اش نمودارتر باشد، از احترام و كرامت بیشتری برخوردار است و هرچه برخلاف هنجارهای اخلاقی و شرعی عمل كند و قوانین را زیرپا گذارد و هنجارشكنی كند به همان میزان نیز از كرامت و حرمت او كاسته می‌شود و ارزش و اعتبارش كاهش می‌یابد. در حقیقت خود انسان است كه كرامت و حرمت خویش را از میان می‌برد و خود را سزاوار اهانت می‌كند. خداوند به عنوان نمونه در آیه ۱۸ سوره حج بیان می‌كند كه افرادی كه در نزد خداوند خوار شدند، فاقد هرگونه احترامی هستند، چرا كه خود حرمت خویش را نگه نداشتند و از كرامت الهی سود نبردند پس سزاوار بی‌حرمتی هستند.</p> </span></font><font size="2"> </font><div class="ndb_ads"> <div class="detail_below_main"> </div> </div><font size="2"> </font><div class="ndb_keywords"> <div class="newskeywords_main"> </div> </div><font size="2"> </font> text/html 2017-06-14T08:21:43+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی مسیر زندگی را درست طی کنیم http://culture.mihanblog.com/post/2151 <p dir="RTL"><font size="2"><strong> </strong><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbDQYE2Sv0DBObNxLjcSe3qbZ7Ss6L8OJQ1IhrgSmXo9bhD4U3Cg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left">همه ما آدم‌ها فكر می‌كنیم كه اگر یك سری از كارهایی را در گذشته انجام می‌دادیم یا برعكس، زندگی امروزمان چه تفاوتی می‌كرد اما می‌دانیم كه چنین حسرت خوردنی بی‌فایده و پوچ است. مهم و ارزشمند این است كه یاد بگیریم چگونه ادامه مسیر زندگی را به گونه ای برویم كه پشیمانی برایمان نداشته باشد. اگر چنین شرایطی برایتان رخ داده، نگران نباشید، در ادامه مسیر زندگی هر ازگاهی نگاهی بازنگرانه به زندگی مان داشته باشیم تا اطمینان یابیم كه مسیر زندگی را درست طی می‌كنیم. در بیانی امام جواد (ع) دستور العملی برای ما دارند كه با اجرای این اصول در زندگی پشیمانی در ما راه نخواهد یافت: سه چیز است كه هر كس آن را مراعات كند، پشیمان نگردد: 1 - اجتناب از عجله 2 - مشورت كردن 3 - توكل بر خدا در هنگام تصمیم‌گیری. (مسند الامام الجواد، ص 247)</font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: justify; padding-top: 10px;"> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>عجله نكردن و صبور بودن</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">درباره عجله در حدیث داریم كه: «الْعجله بِالْأُمُورِ قبْل أوانِها». عجله موضوعش آن جایی است كه زمان كار نرسیده است و كار آمادگی و پختگی لازم را پیدا نكرده تا فرد آن را دنبال كند. «عجله و شتاب» در كارها مخصوصا عجله در قضاوت و داوری مایه سرافكندگی و ایجاد مشكلات در زندگی فردی و اجتماعی است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>تذكر</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">حواسمان باشد عجله ممكن است ممدوح باشد یا مذموم، یادمان باشد سرعت و جدیت در كارها، آرى؛ اما عجله و شتابزدگى، هرگز. عجله مذموم آن است كه، بررسى و مطالعه در جوانب كار و شناخت صورت نگیرد اما سرعت و عجله ممدوح آن است كه، بعد از تصمیم‌گیرى لازم، در اجرا درنگ نشود، و لذا در روایات مى خوانیم: «در كار خیر عجله كنید» یعنى بعد از آن كه خیر بودن كارى ثابت شد دیگر جاى مسامحه نیست.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>مشورت</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">كسانی كه در كارهایشان از این توانمندی استفاده می‌كنند و از دیگران نظر خواهی می‌كنند چنان است كه گویا عقول دیگران را به استخدام خویش در آورده‌اند. به عبارتی مشورت یعنی گران دیگران را ارزان خریدن؛ گرانی كه با مدت‌ها صرف عمر آن را به دست آورده و ما می‌توانیم از آن بهره مند شویم. در قرآن كریم خداوند به پیامبرش می‌فرماید: (فبِما رحْمهٍ مِن‌ا... لِنْت لهُمْ و لوْ كنْت فظًّا غلیظ الْقلْبِ لانْفضُّوا مِنْ حوْلِك فاعْفُ عنْهُمْ و اسْتغْفِرْ لهُمْ و شاوِرْهُمْ فِی الْأمْرِ فإِذا عزمْت فتوكلْ علی‌ا... إِنّ‌ا... یحِبُّ الْمُتوكلین) (آل عمران، 159) «پس به [بركت] رحمت الهی، با آنان نرمخو [و پر مِهر] شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراكنده می‌شدند. پس، از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه، و در كار[ها] با آنان مشورت كن، و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توكل كن، زیرا خداوند توكل‌كنندگان را دوست می‌دارد.» امام علی (ع) درباره افرادی كه با دیگران مشورت می‌كنند و بهره ای كه در زندگی از آن می‌برند می‌فرماید: هر كس كه از آرای مختلف استقبال كند مواقع خطا و اشتباه را می‌یابد و هر كس بدون عاقبت اندیشی وارد امور شود خودش را در معرض مشكلات و حوادث قرار خواهد داد. عاقبت اندیشی قبل از عمل، تو را از پشیمانی در امان می‌دارد. (نهج‌البلاغه، قصار 164) امام علی(ع) همواره بر این باورند كه: «منْ لمْ یسْتشِرْ ینْدم» (نهج البلاغه، قصار/152) كسی كه مشورت نمی‌كند پشیمان می‌شود. در بیانی پیامبر اكرم (ص) نیز می‌فرماید: «الْمُشاورهُ حِرْزٌ مِن النّدامهِ، و أمْنٌ مِن الْملامهِ» (نهج الفصاحه، ص 781) «مشورت موجب پیشگیری از پشیمانی و ایمنی از سرزنش است». تكبر و خود را مصون از خطا دانستن از عوامل مخربی است كه باعث می‌شود انسان به دنبال مشورت و كمك خواهی فكری با دیگران نرود! لذا همواره همه اشتباهات را تجربه می‌كند و چه بسا اشتباهی را مرتكب شود كه راهی برای جبران ندارد. یكی از راه حل های ساده برای مصون ماندن از خطاها مشورت است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>بر خدا توكل داشته باشیم</strong></font></p> <p dir="RTL"><font size="2">توكل به معنای تنبلی كردن نیست، ... مهم این است كه دل را از دیگران ببریم و تنها و تنها به خود خدا توكل كنیم... در حقیقت معنای توكل این است كه من بنده، بندگی كنم... توكل كردن به معنای دنبال كارها نرفتن نیست... توكل یعنی شخص وظیفه‌اش را انجام دهد، بعد از انجام وظیفه، نتیجه را به خدا بسپارد. چنانچه در این زمینه امام علی(ع) می‌فرمایند: علیك بسعی و لیس به نجح. بر تو باد سعی، ولی نتیجه بر تو نیست. به امید آنكه با رعایت كردن این نكات هیچگاه با نگاه كردن به گذشته‌مان دچار پشیمانی و یأس و ناامیدی نشویم.</font></p> </div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-26T09:54:36+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی خوشرویی و خوش‌اخلاقی http://culture.mihanblog.com/post/2150 <p dir="RTL"><font size="2"><strong> </strong><img src="http://www.armandaily.ir/Content/1396/02/25/Thumbnail/IMG1208459516813.jpg" alt="" hspace="0" align="left" vspace="0" border="0">خوش اخلاقی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه كمالات و خصلت‌های پسندیده‌ای است كه انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می‌آراید و معنای خاص آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاط با دیگران است. مقصود ما از این گفتار معنای خاص خوش اخلاقی است. به طور كلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یكی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین عرصه‌های خودسازی و پرورش توانایی‌های انسان است. در اصطلاح اخلاقی و آموزه‌های دینی اسلام به كسی خوش اخلاق گفته می‌شود كه با گشاده رویى، زبانی ملایم و برخوردی شاد با مردم روبه‌رو می‌شود و در هر شرایطی این توانایی را دارد كه با خوشرویى برخورد كند و كلماتى پر از محبت و لطف داشته باشد. صادق آل محمد (ع) در تعریف خوش اخلاقی فرموده: حسن خلق آن است كه برخوردت را نرم كنی، سخنت را پاكیزه گردانی و برادرت را با خوشرویی دیدار نمایی (جامع السعادات، ج1، ص324). ‌دین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فرا خوانده و از درشتی و تند خویی بازداشته است.می‌دانید چرا؟ چون این آموزه یكی از مهم‌ترین عوامل قدرت، موفقیت و پیروزی انسان در زندگی است.آیا می‌دانید مهم‌ترین عامل موفقیت انبیای الهی به خصوص پیامبر گرامی اسلام (ص) در جذب قلوب انسان‌ها و گسترش دین چه بوده است؟ این عامل همانا خوش اخلاقی، گشاده رویی، كلام نرم و دلنشین و نرم خویی آن حضرت بوده است.حسن خلق و خوش رویی در نفوذ سخن انسان در دیگران اثری شگفت دارد.درباره پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) كه مصداق كامل حسن خلق بود خدای مهربان فرمود: وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ: و راستى كه تو را خویى والاست (قلم، 4). بعد در آیه ای دیگر فرمود: به همین دلیل هم توانستی در دلها نفوذ كنی و آنان را پیرامون خود گردآوری و در دعوت خویش موفق عمل كنی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ. چون در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرم خو شده ای اطرافت گرد آمدند و اگر خشن و سنگ دل بودی، هر آینه از گردت پراكنده می‌شدند (آل عمران، 159). راهكار تحصیل خوش اخلاقى و مبارزه با بداخلاقى و علاج آن عبارت است از:</font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: justify; padding-top: 10px;"> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>توجه به ارزش و آثار خوش‌اخلاقى و آثار نیك آن و همچنین زشتى بداخلاقى و آثار بد آن: </strong>براى این منظور بهترین راه موجود، مطالعه روایات و آیاتى است كه در زمینه حسن خلق و سوء خلق نازل شده است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>پرورش عواطف انسانی:</strong> یكى از ابعاد مهم وجودى انسان عواطف، انسانى اوست. انسان‌های مهربان شاخص‌ترین و دوست داشتنی‌ترین افراد جامعه و یك فامیل هستند. باید توجه کرد كه شادى از طریق خوش‌اخلاقى بدست مى‏آید و بد اخلاقى كه در واقع همان رابطه‏ عاطفى منفى است، موجب كدورت و عذاب زندگى خواهد بود و دیگران را از گرداگرد انسان مى‏پراكند. امام على (ع) فرمود: بداخلاقى زندگى را سخت مى ‏كند و موجب عذاب نفس است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2"><strong>تمرین و نهادینه‌سازی:</strong> از راه هاى دیگر تحصیل خوش اخلاقى و رفع بداخلاقى تمرین عملى خوش اخلاقى هنگام برخورد با دیگران است. هر كس قادر است با یك تصمیم قوى و عزم جزم با رعایت اصل تدریج، به تمرین عملى در این زمینه بپردازد. اگر كسى تصمیم بگیرد حداقل به مدت چهل روز در برخورد خود نسبت به اطرافیان تجدید نظر کند و در این مدت با رویى گشاده برخورد نماید، نرم و زیبا سخن بگوید، قطعا نتایج خوبى خواهد گرفت.یكی از مهم‌ترین كارهایی كه در این زمینه باید تمرین كرد برخورد شاد است. سلام و احوالپرسى توام با تبسم اولین فن موثر ارتباطى، به منظور تمرین خوش اخلاق بودن و همچنین جلب محبت دیگران است. در فرهنگ دینى ما، نسبت به سلام‏ كردن، مصافحه و تبسم، احترام، محبت و ابراز علاقه قلبى سفارش و اهتمام فراوان شده است. عدى بن حاتم مىگوید: وارد مدینه شدم. پیامبر خدا(ص) مرا شناخت، از جاى خود برخاست و دست مرا گرفت و به خانه خود برد... من از فروتنى وى غرق حیرت شدم و از اخلاق پسندیده و ملكات فاضله و از احترام فوق‏العاده‏اى كه نسبت به تمام افراد قائل بود دریافتم كه وى فرد عادى و فرمانرواى معمولى نیست.حتى وقتى كه عمیقا غمگین و ناراحت هستید، سعی كنید خود را شاد نشان دهید و تبسم کنید. چنان كه امام على(ع) در توصیف مومن مى‏فرماید: شادى مومن در چهره او واندوه وى در دلش پنهان است. (المومن بِشره فى وجهه، و حزنه فى قلبه) (نهج البلاغه، حكمت 333).</font></p> <p><font size="2"><strong>شوخ طبعی:</strong> یكی دیگر از عوامل خوش اخلاقی، داشتن روحیه شوخی و مزاح است. به عبارتی حواسمان باشد که مزاحی باید صورت بگیرد که از حق تجاوز نشود و مشتمل بر سخن باطل یا ایذا و اهانتی نباشد و باعث سرور شود، که چنین مزاحی مذموم نیست. در شوخی کردن با دیگران هم باید ظرفیت طرف مقابل سنجیده شود، هم از افراط و زیاده روی پرهیز گردد، هم از تحقیر و توهین و استهزای دیگران اجتناب شود، هم وقار و هیبت خودِ شخص محفوظ بماند. نشاندن گل لبخند به چهره‌ها به قیمت خرد کردن شخصیت یک انسان و ایجاد شادی در عده ای به بهای غمگین ساختن یک مسلمان، زیبنده و شایسته نیست. بنابراین اعتدال در هر امری پسندیده است، در مزاح و شوخی نیز همچنین، تا معاشرت‌ها پاک و دوستی‌ها با دوام و رابطه‌ها صمیمی و برادرانه باشد.</font></p> </div><font size="2"> </font> text/html 2017-04-25T07:48:57+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی برگزاری جلسه قران اینترنتی بر روی اسکایپ http://culture.mihanblog.com/post/2149 <font size="3"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUTEBAQEhIREhUVFRcWFhUQGhISGBIYFhYVExUYHSggGBonHRUWITEhJSorLi4uHR8zODMtNygtLjcBCgoKDg0OGxAQGy8lICYtKy0tMC0wLS4wLS0tLS0tLS8vLi0vLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAK4BIgMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQYDBAcCAQj/xABEEAACAQIDBAYFCgQDCQAAAAABAgADEQQSIQUGMUETIlFhgZEHFDJxoRYjQlJTcrHB0dIVM2KCc5KyJERjhKKjwuHx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEAgMFBgf/xAA2EQEAAQMBBAcHBAICAwAAAAAAAQIDEQQFEiExExVBUWGh0SIyUnGBkbFCweHwFCMGJDND8f/aAAwDAQACEQMRAD8A9T2T5qQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQJPYex2xLFVdUsBxBN7+73SnqtXGnxmM5dLZ+zqtXvYqxjHmjLg+ybjWx4XF9DLFqvpKIr71LUWuhu1W85xOCbGogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICRM4IiZnEPJqL9ZfMTCbtEfqj7tsae7P6J+0vPTp9dP8wmM6i1H6o+7ZGj1E8qKvtL70yfXT/MJj/lWY/VDONnaqf/XL0GH1l8xMZ1tj4mcbL1c/onyZ6W8XqINUCm/ElS1iSqnIFtxuTY9nGcnaN6i7VTuTnD0WxtLd09FfSRiZmEZu185QQ5lA1tfq3XMbEiWNJrrdu1FNc8YU9o7Kv39RNy3EYnHb2pZcH/xaX+Y/pN/Wdjx+ynGwdV4ff+Hv1JB7WIoD+6YztS12RLZGwNR21U+foer4cccZhx/cP1mPWtHwyzj/AI/c7a483krgxxx+HHiv7pHWsdlEso/4/V23I+38vhTDFGalikrZLXCAGxJ0uc2kiNq8YiaPP+Ez/wAfmKZmLnl/LWM6zzhJCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge6bAByRcClU+KED8ZT184sVfT8ulsinOro8M/iXOFqueLt8B+AnGptUvXVXamPG4hkUMGYkm2rN2E8j3SLtNNFOYgorqqnGWnS2pVNgNSSAAC5uToAOtNHSY7I8/Vs3JnhmU/6jikF665bm2jM1ja9m10Oh8oo1EVTiKY+ybtmqiImZn7suz6HSVERgCrOikHXiwH5zfbr3qsTEdvZ4K9cTEc5+7uPyB2SgJOFTKoJJLPYAcSetNHTVeH2hZ6OPH7y49t3eLDHFtR2bsfCVKSOyBqyVahrMpKkrZxlW4NuJ7bcJjOoqjtZ06fe5Q6futsnZeLw1OuuzsNTLZldGpqxp1EYo6G45EGOmufEx6OnuVf0r7Mw1AYcUMPQpZ+lJ6OmqZrZLXsNfalrTVVVZzOVe/TEYxDnLTfLTCx7pn5mt31KY8v/srV8blMLETi1XPhP4Thnp3z4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpbZxGSg57QF82Eo7R/8H1h1tix/2o+UqJTM5dL08sW0hdR77/Ca9R7sJtc5eN36F69O6sVDXYjTKLHrE8gDbWU6/dlbtzG/GVyrYaoQf57pmALEllDqCbEdvX+BmFiOMyz1XCIhk3dw49Yoi3HEUR/3Vly1wmZ8J/CjVxx84d026Khw1boVVqvROUVjlDOBdQx7CZWXH5+pYBEq1qWMo1elspdA4Xo6wIdwhW99C2ouPCVK5nLo24p3Yx4O27qUkWgAmUCo7Mq81uASpPM8z75utZ3eKpfxv8FC9NFX53DL2U6p83UflOhpeUufqOcOaOZvmWqIWTdY/NEfWrj4ATTTxvU/OPyzuzjTVz4T+E9PTPAkBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQITe97UAPrVVHkrN+U5+0p/wBUfN2thx/vme6mf2U9DOXEvSSltiYCjWqD1irTp0kIZgzBDU/oW/bzPITG7E1YwUzEOjYTaOANwK2GVGQ0yjMgAX2SLX4WGngZr3KsYwneiJzEs1HFbPpKEp1sPkFViAKiHTRcx110FvdIptTHYyqu73OWHFVsH65hqqVqAHrCdIc6Wyi7ZmN9OHE902U0VRE8OxjvRmOPauG2d6cMFK08VhyTYErVpniRwsZX6Orun7LMV098ORb518+0mKVUKuKZFRXDKqmnZyzA6kZWNueg5zRcs1zVjE/Zcs3qKaMzMfd0HdbauGQIy4imFIGXO6IwDdYlgTdTqotNkW6qZxhoquRVGcqt6Y8bTqYqiaVRKiigSSjK4BNQ3BIPHSW7EYicqd7jMOfM02TLXELNux/LXvqOfJf/AFMbHHUU/OGGsnGjufKU/PSvCkBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQK5vufm6X+KT5U2H/lOZtOfZpjxd7YMf7K58P3VNGnMiXoph0L0YbPWqwLC/zlYcCdFo0uxT9fumjUTyZ245vG8OEpjGVUZqoSkE9kgXZ1NgTULW9nh2mU7lyumOC1ZtU1e8jcfQtWdWCghyNLW00BFpvormaYnLTVTEThi2lSq4SnQxVCz1XGIZVNMVQoRwhYr9IAFjqLC15uoqndq4/wBy1zEb1P8Aexq7Cx+2MXUp1EqJkLano6WQLTAzFqSr1r9nM34StVe3ZxniuUaeqqM44O47e9Tw1NWfCUHZ2Cqq06Slja5N2FgB+kV3ppjMzKLVjpJxEQwYHAYOugqDCUBf6Jp0jY27VFjxBim7NUZzKK7UUTiYhzD0p0KVLFolKnTpqMOhIRVQFi76kKONray5ZmZp4ql2I3uCls02TLCIWvdZuog/xD8SJlpOOppV9pTjR1p+ejeIICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEvsLZtCqtRqtYU+jW4B0BJ0UlvvcrSpqb1y3NMUU5z/AGeHydHQ6WzepqquV4xH048uPzRLC3h4y1DnzGJwqu/L6Uh3uf8ASPznK2nPux83otgR78/JVVM5kS9BML1uFXprlzVKSm2Ibr5Typ8iDrZTbTkZov8AGY+Sbcc3zDUKe0KtW61KfPpVIsDcKE6MizaHiCLdltDW3vZmZhYmN3hEt1BhMXX6KjTehVvlsbm1hq7nNZjcDQAcSZsiuJ4Qxmjtl89H9VsTj6dCr10w9HE0ylrWDhxUU8/aab6fcq+jVyrj6/ssGE2dhsMzBRajSNkCuArIGa4qaXIOnC3OcrhFU548Xb9qaIiOHB83q3iFWnTUq7OtQ1AyKhVEtwC3vcdU3PImbpzVRvT3tNvFu7ux3JbDbQFOjTqU3UAG9VOqCMxCAlea2C8IiKqaIqgmaK7k01Rx7HPfSxWDbQNjcer0rf8AUfznStT7DkXI9pS2aZzKIhbN1Dov+G582m/QcdRCjtecaOfp+VjnoXiyAgICAgICAgICAgICAgICAgIHujSZiAouTMaqopjMsqKJrnFKbobuEjruFPYNZTq1ndDp0bN4e1Ux1t3qgPVZWHlJp1lOOMMK9m1RPsyw1NhVhwsfdM41dEtdWz7sckdVpMpswIlimqKuMKldFVE4mHiZMFQ37brUh/Sx82H6TjbUn26Y8HqNgR/qrnxj8KzRRmNlBY66AEnQXOg7gTOXvY5u/TbqrndpjMpzZm2aVOmihHFTLUDuFBzoTfQ34BeOkezM5y14qjlDd2PvLSoaKbIGJAtawNjqO3QTXctRVTNMVR5s4rqzmaZef4zRFeniEIWpTDXOq57khSQBqQul/wBJlTZxEcYyibk90prc3bmDp7SqYiuUo0quHZWyhjmqMFDMQouC1iSe25myaPYwimr2srzT3h2MKJw645MlQEMXLK1jxuxUcgBNNFndjEQ313t6rMyp2M2rhFxTClVV6IdQr51b2bDPc8RYkcOAkxbxGMFVzeq3plq7Q3gpUqydCadRaZK2PWVkU6XN7a6SJjswb3HOVc3t2v61iXrZQuZUGUcFyoBYd0208mmvmhS0nKIhb9y6Tu9kVmK0b2ALG2YXNhLez6opvZmcObtiiqrTbtMZ4xyWQz0DxswQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAmthgKC3M6eEpajMzh0tHimne7UvTrFiFUEljYAczKtVMUxmV+iqquqKaecp/D7BYi9SpY9ii9v7jx8pQq1fww69vZ/D26vs9VdgadSqb/ANQBB8RwkU6uY5wmrZ9Mx7NUq5tfBkEpWWzW0PG47QeYnQsXcxvUOPq7E0zuXIViphGzhFBYsbADUk9gnTi5G7vS4lVmrf3KYzM8mlvV6Ndp13R6dKmy9EAR0iqytnYkENYcCOBnA1uoovXM08o4PX7L0lzT2d2vnM5/CuVPRptVP90q/wBrU2/0tKc4l06ZmmcxwaVTcraNO98NiVuCptTc9UizA5eRGhjEHFh9QxlIsSaqtUpmm5dWu1OwGQlwdLADwkxiETxaKYaorBgyZlYMLhTqpBF7jXgNIjETkmJmMS8VcDUYliEJYkkjINSbmwFreETiZz+xETEY/di/h1TsPgf0MjHinPgzLTYFSaBYKhVheoM7G9nYjgRcaDTSTTwnjxY1RmMRwaxQhQLVMwJzEmwIsMoAy6W1JOt78pHtJ9l4BOvwvY/EASYz2onHY+EyR1r0HUv9rc/VwoHm6yJ92T9UfV1fbG7+HxAOdMr8nXRh7+3xm2xq7lmfZnh3Kuq2fZ1Me1GJ745/yquE3GfO3TVQtJeDLa7j3H2fGdOvalO7G5HH8eriWtg1b89JVimO2O30bv8AB9k2tnJ5Z872v94dWaf8nW88fTEf/Vn/AAtm4xn65n88kVt/dM0k6Wg/S0rXI0JVe0EaMJZ020IuVblyMT/fsoa7Y82qOlszvU/37qxOm4hAQEBAQEBAQEBAQEBAQN7B17LaaK6cytWrmKcLDufXU4lQT9Brfet+l5Q19ExZ4d8Otsm5E6mInunCf3rwWIqBOhuyrfMoNiTpY9/OUNHdtUTO/wDd1tp2L92I6LlGcxyyrOGx+Jwr3ZKige0rBgrD38PGdGu3Zv04iY/dxbd7U6SrM0zjtznHobb2/wCsFSECBAba5ib25+EnT6ToYnjnKNZtH/JmMRiIZN0cWBilBAOdWUG2oNswIPLgR4zHXW56GcdjPZV6I1MRPbEx+7oc4T1hAQPloGCrgaLe1Spt71U/iIFT9IGxMGmAxVVcLh1enRZg600VlI5ggXkwiX54qbTHIyTLZ2PjOlqqhtZjbs5XiDLsG7/o4w2Iw1Oq1fEo7ZrhTTK3DEaApfgBzk1cJRTMzDNW9EVP6OMqf3U1b8CJjlKPxHoeqfRxNBu5qJHxuZOTCx+jvcmrs96r1qlJzUVVUJm0AN9bgeUTVwwY45XmYpYsTh0qKVdQym1weBsb69vCZU1zTOaZxLC5bpuU7tUZhVto73dBXNF8PamhsTfXL9ZV4WtynRtbP6W10kVcZcW/tfoL82qqPZj+8kvRRaVZVS3RYlWIXktRQGJUcgyk3HaO+Vapmu3M1e9T2+H8Sv0UxauxTT7tcTw8Y7vnHP5Oa7dwgo4irTX2Vc27lOoHkZ6LTXJuWqap7njddZizqK6I5RLRm9VICAgICAgICAgICAgSux938Ridaa2T67aL4cz4Srf1dqzwqnj3L2k2de1PGiOHfPJ73i2K2EKKXz51JvbKAQbEDX3THS6mNRmcYw2bQ0M6SaY3s5RuFapnXo82e/Vy3Jv3Wli5uRTO/wAvFSs9JNcdHne7MLVhd969PqYiiGK6HjTbxFrX8pzK9mW643rdXD7w7tG271qdy9RmY+krBsrenDYhhTGZHbgrDQnsBGko39BdtRvTxjwdXS7VsaiqKIzEz2Sgt+9jU6YWtSUJmbK6jQXIJDAcuEubN1FVUzbq49zm7b0VFFMXqIxxxPqr+7ddUxNJnYKqsSSdABlPGXtbH+irDlbMn/tUZ7/2dPo7Wwz+xXot7nX9Z5ndmHuYqiWzcnUEGOAxsanYJlwRxQG9O8j4NU+azvVJCgnKBa1yx8RpN1qzTcnGVe/fqtU5xlScVvrtF+FRKY7EQaeLXMu06a1HY5lesv1cpx8oQG8e3sbVw9WlUxFRlqoVIPCx7hMq7NvcnEQ1W71/pImqqcOQVsMynW85U0zDv01xMMuzajpUV14qbi/lFMSVVRDt+4npDq0qdKhWRHQta69VlzOdewgX7pbq09M0ZzxUKNVc6TdxmHYRXHbKeHRy9ioJGEvQMgfYCBq1tnUXfO9Kmz2AuyhjYe/3zZTeuU07sTMQ01ae1XXv1UxM+MNjINNBpw7vdNbbiEFtzdajiCXF6dU/SGoJtYZl/S0u6fXXLOKecdzmazZVnUTNXKrv9Yc62ps6ph6hp1RYjUHiGHIqeyd+zeou071LyOp01zT17lcfy1JuV3Q/kFhvta/mn7ZwetbvdHn6vW9Qaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0PkFhvta/mn7Y61u90efqdQaf4qvL0e6G42FVgS9VwDfKStm7jYXtMatqXZiYiIhnRsLT01RMzM+E49FnpoFACgAAWAGgA7BOdMzPGXZiIiMQr+++yzWoZkF3oksB2rbrAd+gPhLuz78WruJ5S5e19JN+xmnnTx9VJ3V2kmHxCu/sFSpPHKDbrfCdnW2JvWt2nnzeb2ZqadPfiqvlPD5LvtrYNDGhaiVAGto62cMvYw5zi2NVc00zTMfSXptXobGupiuJ498NbYu5yUKgqvVzlNVFsgB7TqbzZqNo1XadyIxlp0mx7enuRcmrMxy7EZv7tqnUC0KTBsrZnINwCAQFB58TLOzdNVTM3Kox3KO29bRXEWaJzxzPoqFFSWAAuWIAHaSbWnUuY3Jz3ODYz0tOOeYZ8Vu5jk9rC1D9y1bxstzPNzcpe8ptyjWo1KR1SrROvFWpfE2mG9TLPdqhu4XbWLX2MRX4A+2zDs53HKR7Mp9pmxu3q9VMleoKq30zop152ZQCJO7HYjemOavYrEUKRGeu1O50BIN++zcBw1mcXJp/VLXNqmr9MMlLo6unTUm5HVT5ZWBJ8Im9V3lOnt5zusJ3dwrNZyAbm9kZwv3j0gF+7vE0zVMrEUxDbw25mzietjTS/5Z9PeSxtwmOZTuws2w9ytioyM2PNVswyq7pRUtfQZbAnXlfWMyjEcnRzs7+oyd83XmqUp+3WRPvMF/GM5MYbGFxNN/5dRHtxysGt77TGYmExMNmQkgICAgRu29i0sUoWpmBU3DLYEdo1HAyxp9TXYqzSqazRW9VTFNfZ2xzQvyCw32tfzT9suda3e6PP1c3qDT/FV5ei2Tlu6QEBAQEBAQEBAQPl4HwsJOEZUrebdZWJq4dlVjq1M9UE9qHke7hOtpNfVTG5c4x3vPbQ2TTcmblmcT2x6KienonjUpnuJX4jjOrE2rsdkuBNOosT20/J5q4+s469aqw73Zh8TJpt26Z4RH2hjVfv1x7VUzHzlrza0LRufsB6jis90ROslwCXfkQDyHG/unK2hq4imbdPOefg72x9n1VVxeuRwjl4yvmSsOD0296svxDflOE9ZmAtV+lTBH9L/kwH4wlq4jB4d/5uDU/epJU+K3gaNbYGzmFinRjsD1KPwuIyI5/R3gWsabOuX2bdFUyntBZCb995O9LHCK2p6J6NZw5qoxAt16ZN/eQ9j7rWk7xhjbcDFpor0XUCwF7Ee4ZAAPGRlKL2lu1jkKIKSnOeJYELbibK12562jIt25u5q4c9LXAq1tMrNqU7coOgjKFuxYbI2UkNlNiNSDbiB2yEuU+oCjtAU6rtUWpTDhmJJYm4OYnmCDNs1ZhhTTiW9vOBhCtagcjqeK6XHYe0d0imrsTVTHNfN39qriqCVlsMw6w+q49oTCYxKYlIyEkBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED5aB8KCTlGIY3wyniBJiuYYzbiWFtmUTxQTLpau9hNijuef4TQ+zWT01fej/Ht9zzT2JhlN1oUge3KJM6i7MYmqWNOjsUzmKIz8m6KYmrLfuw9WkJw+wkgIGJ8NTPFFPgPxgefVV5Zh7mYfC9oDoG5VW8Qp/K8D1Sw6qSeLHix1J/QdwgZYCBBbw7s0sUyVCzU6tO+V110PJl5yciE2luLWrrlfGAjt6HUDu69h7xNUxX2SuW7+np963n6/wn91dgLgqPRLUapdixJFtSANBc24TZx7VSqYmqZpjEdyZhBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBA//2Q==" alt="" hspace="0" align="left" vspace="0" border="0">با سلام خدمت دوستان قرانی<br>عزیزانی که تمایل دارند در جلسات قران آنلاین شرکت کنند<br>لطف بفرمایند نرم افزار اسکایپ را نصب بفرمایند<br>و سپس آی دی زیر را سرچ بفرمایند&nbsp; و invite request بفرستند<br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br>quran meeting</span><br><br>زندگیتان قرانی باشد.<br>لازم به ذکر است که جلسه بصورت صوتی میباشد نه تصویری .<br><br>اگر در حین کار مشکلی پیش آمد از طریق تلگرام یا واتس آپ 09131266381 ارتباط برقرار کنید جهت راهنمایی<br></font> text/html 2017-04-23T17:32:35+01:00 culture.mihanblog.com سید وحید حسینی امید به زندگی ایرانیان چقدر است؟ http://culture.mihanblog.com/post/2148 <font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFhUXGBgXFRgYFxUXFxcXGx0XFx0WGBgYHSggGB0lGxcXITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGisdHR0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS03Lf/AABEIAJoBRwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAgQFBgcBAAj/xABFEAABAwIDBQUGAwYDBgcAAAABAAIRAyEEEjEFQVFhcQYTIoGRBzKhsdHwQlLxFCNicsHhQ5LCM1NzgrKzFSQ0oqPD0v/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAhEQEBAAICAgIDAQAAAAAAAAAAAQIRAyESMQRBBSJRYf/aAAwDAQACEQMRAD8AtNCmGCBaZNusm/VEaAIHHS/3vKEwb0VgEcZXC6xKzvA7089F0CSmrqZ3X4DgOXFO2JHsYBHZwQaaVm52Ez5fZQByUyY41Ks/gpS2++odSOTWyJ4vcNyTXxjnN/dAibB7gQL72tcJed/DnuLrC4cMaGiSBxMkkkkuJOpJJPmgjlp0RQZQAitSOUUNlEyoVM70cFJTjqYIg3EQen0Wc7Z7BvoVziNnlonxOoOsL65ToAeDt+hWiFxNmxO87h/+jyRaTA0W1OpOpPFOXSay2i9wAZiWBlZmoJA1mHyDABE+IG8FQ3aTCCkGOggmdXOdO/U8iNVpfajsw3E/vGOFPENaWsfctj8r26Ob8Qs27QYOsS6niC6k5oLmgnM1xEyaRsXTfdwTipQ+yew6WMNTvXvGQtAa2BMz+Ig8NAtLwtFtNjabGhjGgNaBuA4fXmqP2DPd4XOZyue51wBEOyNM63ynVXehVzCT8N/P+yVvejo41XjTBsRIO60emi4ERqCMa2wqDv8ADA5tlvy6BRuL7GtJcW1Be4D6bCOgy5fU3VjaUsafVB7Zvjtk4jCAuFKoQCTnw2Zwi3vMJBFuo5ruzO3VaJnvGgmQ5uVw0sRPPitKtoo/aWwsPiGltWm0zvHhM8QRvRsdInC9ucO4AvZUYTb3QWnznmnOD29TygFtQAlxkseAJJdOmni1UDtDsBiP8HE03N/LVojWIs5ptxsBqox3s9x4awtrUi4WID6jGwOYbrHJMai8YvtFhacB1Zpcfwt8ZjS4bpPNBd2rw4MS6Zj3SR5xosmxmPr4ao+k6g/vGuLXPY5xBI3NcWGN3Aq+0exrMgFepWe7fL4aTaSBlmJkXM2RcdDpNP7ZYWTHeGLZg2BPIG/wXHdr6ZEtY4jTxOY34EqCxHYmmZNOs6m6ZB7tjo66SmdfsTiheli6Tzwq4Znxd4j+iNbHScPbxl4pOMTMOaRbdqozanbat3T3miA1oDgPFJg8SLRGsFQ2K7P7UDmltKg9g/C17YnifcOt4UPj9hbXeCw4dwB94MuD18RTmP8ASul8Z25qOeCcI9rMtgCM3mSIhNqfah1Rz4oObLQBcjLGa8jQ3+CrGC2FtltwxhjdUNKSfVJf2c2xUdnLGtdO97YEaWkiORlO4/yiJN1BpmQ7mX16jr9A75ojq+VsS2BaO8qQT/nv8kBvs/2jUZ+8xbA7UtjwiNLtj/pRcP7K6riO/wAbP5gymSfJznfMJan9PZhjNu4ZggPBd/CAQJjnrdIw20mOIFNzqji3NkpMzu6ENJI58Fc9n+zLZ9Igmm+qR+d5jzazKPmrHhtl0aTSylRp028GNa2esC6L4l2yXbuycdimtY3BvaAc0uLWkmLSC7huIspjsbsmthvDWAYc4dZwkiBIJGok6DgVe20Gg6RfdaLFRe3MCTT7wQe7l3uguIBkgHiNfJLLLc1BPaQoNl306fovJp2eILZmQSS25cPVxn4rynZWHAFl1i43RKYd6tIjEt5t9/BJAXqjw27tBr0SAjqgAk2H36nlvQqdNz/fGVtoZoToZqeg8GmszuFhaJhrn+/c30ZM2aNAQDBOut05iIQqCxJ+A+ZKNTMwQZTYEzb7ngnDTEQPLd0QKMHW5pYKFKWAgoK080sOnpx48kDLJ+/spwxylQrLBLBQm6JYStLQgKh+1uwmYzDPpGzvepn8rxcEcOHmpdqUiXVKxgHZjan7NUfhcTmbFQlroI8QdcHlYfZWibNxIqDwyAc0E8Lt5Qq57YNgtzd+1nicJMTdwIB9QQqd2S7TvoGLln4mmTAtLmxv5clrZ5TcOXXTcHeEjeF4ev8AVNsFVD2C9nCQd06j75o9J1i3QtNpsCCfjBkeaz2dggRmXTVtaT4BmixMw0efHoCiimSPEZ5CQPnPxTAufNYabzw5DmjMdGunBCpcBaEuUHDhrALei7pf15ITX2HJFJ3qAxDau3KzNp1GMccjsRGX8Jl2WSOK1nFa23a+d1hocau027y/EtP/AMgJHotwrWcTu0Pktb6T9kjRLpuSY/slMSMaV0DikgpU2SEDaIc7qD8I/wBKLCQ+xB8vL7+a61wP97fNLQpQKI1DKW0qTtESS1KaiBPY30j6jPqvU/ncdU4rN3pu4fVMlWxOBfhaj3sY3ubBhk2BElrgL2cCAeEBeVuYcwyn+xXkaPyRARKYXqlLKev3KUzgFe2ei26IG0/9nl3vLWDfZxEnybmPkluxF8rLkGHH8LORuJdG4Hfdcp0DIc9xc4eTWzrlaNOEkk80gMbylRu/VeDUoMQrbwboBPmjsQgEtiBRolL3IbR6JYKBC2IrChAojeqVMVpSwUNpSmuU6AoK7KSCkuciFraF7a4EVcM7i3xDS/EenyXzptBpp4hzNLjz5+a+ltt42nTovLzAgxxJNgAN91gfbTCNbWY9usZXXnxNAN+BuVtxXuwsp0vns32l3tE0yRnpnT+Em0DkVdTgWmKmr5uSJM8pWQdiMc2jVpHQHwv32cYPpY+S2ej7pB8voseTWN2udwije33zRS2yb95B1CdtEiUseTG+qLjZ7DCVC85q40q9kWEPaFfJRqO/Kxx9ASlSoTtticmBrni3L/mIHylTTntkPZPDmrtKgBuqNe7iAzxn1j4raqjrnr9Vl3sjwmfFVq8Wp0yBwl8/0YVpjXLS/wAT9iaf1RRpKGClBIx6SSahPu6cd3lxXmjcZXoueqQdFrD+l+q6Y3heXpSBQMdPiukpBK6LdNyAMxHp8E3plGYVIeqiyZVQnxNkwxRVQEnkvLjAvJ6Bj3lhmJ3QDcyY8Nuf9Uky6RdrbQB751kFw90aWF7btE02XiWVabCCHCxaRrN+OpBkRyTzDOLm5tDmc0jUS1xbbkcpU43s7NCMYAAAIHAWHojtCR1RArSWEpspLUtAeB5IrBZIa5LY2/HgkZQXgJSQutTISURqGAuylTgzSloQSg5TTFDk1x2NbTa57iAACZNoASMdjGMaXOIFp1gdVkvbHtU6u5zQ6KQNoEF3ru1siB7b3aN+JqZpLWN90A6Hiqztod7ThpzODgRqZdceepTdlRzrGw4DU9VM7PwTXBpDrtcCQdCNxgQRv37lpj1do5LqbReBwVWlVFJ7bunKRcG4EjldbHgsS5zGhwg5YMGQT9PqqZSwIq1GOzOBYczS2J6T1VtwhsD6rxvzPNZrGOv8frkxuVHpsOYcL25yLp+K5AkHTU/0CjKmJDTPNO8LUJEATvE6dV895546sundycfW6kcPiczZcMpi/BEzKOqVTSkudJM5RbXhdeZtGA01GZSYvb6r6f8AH/JvNx9/TzeXHWSSy81Sva1i8mCDZ9+oB5Brj9FbsFjW1W5mmRJGo3edvNUD2zkGhQLSDFUgwQdWmN/Jejjd1n9D+yXDZMDUqR4nuf8A+2GAf9XqrSyFDezprW7Noi9w87rk1Tb4qTw+IY8uyODjN4O4E3+KeXspOjunbz0RWIDWo1MnegCuH6r03vv/AKJTFyoPd8/logFlJISXL0oBR+q8B5rw1CWGjVSCmwiNSXAahdGnJAEL0yxGqdhqBXCBQmheXQuKgxPsR2kNFrmGXZnNy3s2LGzrXkrZcJcZo1aCTMyZI+W9fONSiaVRzT1B4grX/ZltJ1TClghzqZLYJg5HDO2CeDhCrkxku4WGW5qrcXJXnqmFXF1R/gk6RFRl/WF6li3mxpOAmZzUzccAHc4UQ0oxLYePFRv7fTucwYAYhxykE8Q6PkuN2tRmO8B5CSfQaphKvAGm8pTBx1TEbTZaTB4OBbPk4BOqWIYTZwJGsEFSDgBJhFDeC8Wo2enMq8eKQX3SKlaNf0RaBgU3xeOZTYXk2ATDaeLFNjqlV2VgvkFnP4DlJWc7f7TVa0tMMp65W6W0k6lSCu123ziHwycu4b3Hpw5Kt47ZNZgL3gQHZQAZcd+YAajmYXsJig2o19VjzTb4obMkDQk2tKubsYHMDtYy+IZgZMOF99hqs+TO8dmptvjjjcb32oOFwtZ7gxlN5cdPCdNSZNoEiTukK6UtmmjTayo8GpluGgloadweT4oMi0BKobafReO7EMf7wJJZ6WvfdwCNV2sHBwLSNT4gbamxFlvOSdOHml8dBYdt54AxeB1lWLBPBbaSeslVyrVboXAeY0UtsraDaYEg3045RvI3X+S4vyPx5zce57L4HyLw59+qlDQc42UjgKAAl262qi6G22QZIBkmB+UC08PONUTaOODKRqBzXNc0OaJguEjTnE+i+az+Lzb8LNPbvyJyY++hNsbTwzJYYbUkABwc03gSHEXG+VUa+HNOc9ZoptOcTn63aHXFzeN6bdr+0gc1oa0tAsJPj5iQbhWLY+xKb8JTbiKTXucwOfmaM4cRY5h4mkCBY7l9F8D4s4ePvc24eTP6QGG7Xk04bTY5rXEfibrMgOABaDrrdVvthjTVh4pd3TkANBDmzH5hqd91Ydndle5quYBiAbmJim7LoZYemqXi9m1AXCsyk/NemHNHQS8eLUcN69GeMu4j3DrZ232YbCYZgOYsaA5oFi53jLg7lmuEodr6n+6c0EDu7QCd2syLjRQ2MwTjTfRY2lSD8pcW5rQRO+bERol/sjyWvygNYYZHiktBEBg8Tfjoj/S0u+D26H5QWPa50CHAamZuNB1UzTrNIs4HdZzTy3arO8LtCp/vA8HQUzTBECIIfca6a8kdtHDF3+yjTV9QVJN5AaTA3WSGmgNIP398lyq+7eMujpGvxA81UcDWoU/dfVYbEjvDBNjo+xHkpnB7WZmJe4nc3wbrm8WGvC8BGy0lXudy++S94uXxSGuBEgyPmiNcJtdBC0XnQjzThrd4PJBB0lGMtuDIKVDvMea8CuyDeUkQpBeb+yG4Lh6rpKcALhuXkirXA5ngLn4LyrY0+ftv0JykC8W8jop/2Q7RDcYWO/HTIH8zSCPkV3tjsk0IbqA6xEi0uH0Va7K4sUsdQqOJDRUGYjcD4T5XW2OssUXrLcb9WF0huicvAyg+SaF11jKuzQ4H6pbXm902BRCbcyQB99JTA/Ljr0Rjhabh7ojoEGk1OAVJkjCuF2vd0PiHxuPIrjK9W4cwEje2IP8AmNk6a5dLkqZmO8N3NAGsB0k8vdAHqU3xmNpsYKktiAfFYX010KBtvtBRoA5nSfyjUrL9u7XdXe5xJaycwbMhp49TqeqUEh52t7Q/tNXPdtNoim06ni4/CBu81AbMwhxNZtPO1mYwMxtflq48k0q1Qb/h+cbyrV7Pezorn9rqTka4tptuMzhq6eA0tvngtNdC9LLQw1PDUXU2XMRPifmd+swBACq+08LiXVKeji4TkAIFNodlmoYhslaAzA02uzNBmCAZJN9RJNgV3EMDgWuEg2cNx68Vhjjq7rG8W+9s1w1J9QPyUu+a0wXsnIY1guAkdUNtc5jRylhdAHi8IO4gaSYF+a0ipggRBsARYWH6fRMds0cN3cVCxuW7CCA5p5QOK0vijLjy+mf4vCnwl5ngBAcWgW18/RCq9oSSMjQIMXAM7hJOtuPFL2fRBae8qT4iLgyNL5jqPloht2c1o71pa4A3NxEf0jenJJ7c3e9VZcG1nduruolwiTJhsOIsJNyAZ0hNqAaxgqEONyGAiZBsOii37eqEvpiD3jgXG8hwiwvpYeiuFLDeETLt8nWdxWlxl9tM+Txkxio4UNxONzVbUaIDnD82WMrOeZwPkCtLwu1KT8sOu4E5d4jWdwWc16LG1qhY1rQ42y6aAfOT5p3g8O6ocoidbkARvuUZTbfC9NHIB1vH35qndoHMNZpblIAzAjc7W8GxkkqSwLKuRtMODGnR4cahdEzB0b0UPtXZr6Qk3aCRm1txjcpmOmlpo83++adbPexrw5wJAvAMSeu5NdQDx/VLp/fNVUy1d9ldziGkmlTJBkhzWuvxkhS1TDtg+ERyAAA4Roqt2RrQ9zJNxI4SFbiJUVcqHxfZ+g+7abWu3FrWjz0Vc2xs3EMfFOS0xNi4NiSS4WzSIACvpYuFime1M5o1qzXZG1MpGrcjQJn8QcY/ynzVjwe2mtLWVC0uP5TJtrLfeAVgr4drhlIBB3GCPioev2epkeAQLwDJE6k3v80yP8PjabzAMk8QRp1CdtHHcqw/APpOnxNvq2HMI5h12+UKQwm0CB+9LdbFofEHSRfL10UnpI4nUGPCDJPASEWpHRdpvDm2uPguFspwaINMcEHF1qdNs1HNaNbm/ol1nNAOk8jdZz2j206o+pRp5aTGyK1Q2tvBdw10R7ORL4rtYXZv2VjYaRNR8ho0tDbkryzra22mOy0WkspUxAJbdx1Ly2bF07+C8tJx3Q3iuHtIpeEum/iBB1mxmOCyl5irPNbX7ScK3ITqTN4O8FYpjBBBWnExy6fRexaxqYSk86mmxx82hJcEy7B4gP2fRgzFNom+ohp+KkH2dG/4LCe2teYiT4jwAgdd/wDRCYIPleUOpi2MnM4C/wA7/wBVSUkxEdUAUDX7Q0GAlz7bgJk6W0Vb2p25MnumjkXC48tFJxfsVj2Um5nuDR/FZUzbnbqQW0PN30HXeqTtHadWsc1WoXeZgdNwUe/E/l9d390aXIeYvFkmXEknjqeiYVakm9o52HVNsVi8ut3bp1+GitHZPsBWruFXGh1OjYinMVKnCYP7sdb8t6vHDXdRc9XSK2PsKtjX5KVqYI7yqR4Gjr+J0fh9YWyYTCso0mUaYhlNoY3jAtJ5m5J5pVDD06TAymwMYPda0QG/rb+qUAlllvqFrfdRe19pd0M0BxOgzBtvmVBVO1b8lmBtSd92xPUEFXF9AEQRY67rJh/4LRE5aTCeLpOm/MZPpdZ9Jsy+kTs/tQIaKo8bpsARN4gWO5RO0KdKo51R1Qy4mJmBy0Cm9obDqPu2rldYWNW4/mLz8kEdj2EfvazjN3RDWzxvKe4zywzv2rL+7qFtNlPL4vHBm2hcN+m5Nsbg30A7u3FotIJBN7wP4rCQOXFT+C2B3GIYCS5jiSxwFjAJgnSZ9U37SYZjalFlNkvzg79JlxPI2N/6pTL95HPyY2ejDZ+xHUi19JhfUEmX5QzT8IzEzPIKRq7Wf3Tw4BtRpyOGYaFshwgnknO3cd3FF1XKHRFi4tFzG4GYmY5Ks0qmcl5DQXGTlECei6U8WNy7roCcsrQInfOgnTjErz2MBGXNG+QJHSDdOP2UZhlcHjg33t246HVJ1xIbN2q8OaHVCGCLAD0Vpo4uniGOYDcjR1jO6PPgqvQ2K93iZ4mEjkejhrI0VpwOxKbHZoJO4EyBpdTdKVPF9nKrGueJZeDlkg84G6d69gcM9zixwyP3G+Vx4E/hPVaCei9kHAX1sFHkrRrs+hlAzQXAAFwA9La9VKU37kyZTy3b1y6A9DuPwRsG8G+7oQRyM6IOHo05pIXGnX4dF370S0ZLrXSXohZPkkVnbhqlQ8SmeK2S19wS08Jls23fROw6USmkauP2dXpE5Cf+Q29Dr/dF/acZ/uJ5xCncM/N4hoRbdPP6I7zZBqTt/aj2UKrnsDHCm7NBOkWgkWMxfks02P2QxOKu2rRyETna7vOXui7T1hTvtT7QkuNKmYYfA6wvFyeWg+KmvZvQH7FSzN/E8tn+Y3HKy1n647Z5Xd0b7I9mtLvM+KquxLiJiMjbDKC4gkmBp0Xlf6LYBO+Rpabb15HnkXjFZ9owORo4m/nmv8lim06MSOBK3L2iUM1IOH4SDu45b9J+Kx/bGH8R35hPnonx3sZTcW72WbbdTw2IZr3bRUaDpexaI5geq7W7WYh7w4FrYNgGgjWZPNUjsxtd+He/KYzMcw62BtmtvGqkKuIYPcqMPAlr83mNPinnh2qXcT+I2hianvPeb9B8E3fTqPJlxJ6kn0Chn7RcbNqOJJsGtA4cyUTFvqNOUmoCQDDnQTO/K2NUvGnO0pUwVg4ugfmcMoA0mSVF1XySKfjjeLCOM6JpWqgw2mHVX6EtaXX/ACt1Nk5q9ndpGiahoPbTH4TAceeQ+KLctQnMP6LlIaOdMknToApDYuwcVjP9jTy05g1X+FnlvdbhK0TYXZbD4djHBjary1p7x5z3tMatbedBu1ViFUzHl/ZLyk9DdvSA7Ldh8PgyKrnGtW3PeAAw8abdx5mT0VpPKShZ11qjK3L2UmnYXct0oBLA4KfRkQkBt0UBKy3hTTADdUy2xjBSpkuZnafCRYa2uDqNNOKkHN4KndvK12MhsQXTPivaOTbfNOTtnyXWKtv2gGPFRgLWtcHNZMgcr7lLYTZ1XFd63vO7JpscXjxGXAEMM7rQQOCT2e2aGtfiq7f3bWuFNp/G42n5jqeSs/YvCkUS+I7xxcBwaLAdBdXdTtlx42ztmGN2fjqQqsxPeltJpdTOXPScJAs4Wb4bwb2hLw9B7KVOsR4agkaWMSR8Qtkx9On3ZFWMglxmL5d0HWyzjEYN7GtouY1mHrPnDNLorNMAguaR4WO53GaVc5PKemmPHIj8DWJAcLFWXY/evIyVaeYXyulrjyMNv6qX2BsOlSoOByuztaSbOEiQSCN0yUnC7FY17XtJbDpiARbroluVWklRLvxQDEmCddDqnjUPHAAhwtMz1H6pVIyOCkxSF1rV6V1jUg9HVe7sFxOh4jX6HzXiV1iNgTxiDAPMW8oP1XaddpOpn8u9scRuRGlDrUXGHNIDhoTof4XDgfhqlsxmuPKOv0Tdh1PEk/Eo48TZIjlw5dUNzTy8v0TBIKWTAlIQNpVCKbyD+ExHGCPmlRT3ACKbP5W/IKI7YbY/Z6YjV0gdY16KdiLDd+gWV+2LazQ6lTaSXAEu4AHLHnb4ok2eLONr4l+Ir2lxc6ABvcTEDhJK3Ds/gO7o0qemSmxkW1AE6eay32c7DFeuajmhzaZDtfxGYtv0lbTg2Rm+/vVa8mtTGM8e7a6+xjgF5IJuV5SpTe1vaPvRkpDNma5paBJ8UeIxa0KgbVF2nqPkr9TxNCnLvCACQSSA3geB/RUba2R9RopP7wSZytIiY/ujAZRVcT4XmFLbL7NYzEsFSlT/AHZJAcXMY0kaxmN4Nrb1HbZpZakcgtZ9meKz4Msi9KoR/wArod8yV0Z5am2OOO7UDsv2cVwB3mKawbxTaXO6B7ohWfZnYPB0/fD6x41HuI65RA9ZViaiNCwvJa0mOhMHhqdJgZTY1jRo1oDQPT5o5/v53SAdyXCi3a9IzHxQpl1JhLGnM+mwWAMZnsA4SXFo1gxclep12vDajHSxwD2uGhadNVJhVTaNd+CrtytJwlac7Wie5fqXtAvlM5i0fxbyJDiwAo1JMMK/UAybPkGQQbgg7wZt5p9TJQQzDKKwIbbpYN0qC3L0L0pespGGGzfTimGI2PRe4vcwFzoDiZvFwOWg04KQYZn703pUJFZKi9o7N70Np+7TPvAWJA/AALQdZ5J2azaTWtDZPu02N1cRuHAcSbAXKFXxsnJRAe8GHGYZT/nI3/wt8XQSQ4wODDZcSH1HCHPIg/ytF8jRuaD1kySzhritjCowvqtbUqQTDvExmpysabCPzRmJvyGY9s64c8NqvqA0HMa4mM/c1B74aPeLXtgnUh4nRbI025LPvatsIVaP7S0DPS97jktJnWAr47qi710mOyNQDCUg1wflBbmEgG7oMG97J4HATM8dHH5BVv2YY8VMMWWzU/CRecty2eJmbq01m39FNmrofROJrzl8JLRIJjSd8a7huS2Hhy3rrAiMYJ0+/JOVNLBSg7cmxqQ6BeNTaByN9RylOJRQXH36pRhcZfVLBUgom2qI3VCYUTN6ogcMgkjQ6j+o+i61wOnmNCPLcugpFekHiCJ+HyTtNzEmw6ifkmsh7yJlrRJA0L5EA8YgmOJC7UwFMQQxoduIAkJdUAiXDSb6fJANdv7VFDDvqE2aN/LRvmQAvn/EVa2MrgXfVqP+J3cgPkFYe3u3qteqMM10sD8rQNHOOhJOtzAJ0hXLsR2UbhG5jD6zvedGg/IzeBxO9a4/rPJOW7+sTXZfYjcNRZTaBMDOR+J8eJxKkqFSMQRo1zCBzcCNPKUrvwwDgdeI+7oWNYcssu5sPZuuDIvzuPNRbvs5NdHDhBXkTEEZgRcHReTDO6TqDAAcPh2u/LDCRbgLn9UR+2DREMpU2FwOrQ20GfdJ9J9FoxwrAJDGgxqGiVSfaUIpOj8p/wBSjXZ26jL+11MHK+RJMWzQY1Iza+SvPsgqg0KgOpqOvxhlP6/PgsiLiYkzZat7JB+5P/HP/bK6OSaw0z47u1oDhdKphdqartNc8aCtC65eXAmCmFNMW4CpTDgCH52Nm5zgd4I6tbUnoE73Jvjffofzu/7VVAQtEnD4ptPK1tGtZgDQAx5vHEzl04vKm2u3Jh2i92meFWnHqpB/vffEIMViXT1j73IY0++SIPdRohzvXZhdbr6Ibzp1agA4nFNbDYLnG4a0AuI4xaG8zAQn0qlWcx7unB8LXEVHH+J7fdbybcxqNC07NmaT3H3jVqSd5h72iTvgCByUuz79EtB5lJrWta0BrRYAWAHIIoGiQ3UIw3qabwHBNdo4YVKVRjhZzXA+YhO2aLn9kxWDezjaZo41rDEPmmf5psf8wjzWw1aRjMSfh9lYHg//AFo/4/8A9i+ga3u+Y/1LXkn7bTjejdkjefh8EV4sTJteJi/C3okt+/ijU/6LOB2AAIsOA08kumUgrrN6YGaujRCp7kY6Jh1iWkU9PNLZqoBbTZeXOKVv8k9GDUF58lEdpceKGHfUmC0HLP5t3xKmKm9Z97Xj/wCXZ/P/AKSlPaozvsls04vFh7nAMY4Pe4kDQiAJ1k29VsL8dlBayDeJGg5j4LNfZUwF2JJAJFMRbS6vdHQdPotOa96ZcXu0/wAO+/iuDbib8DopGjV/w2AOy+Iu8UBswBIHvG9rRB5KOw4uehUns33PL6KI0prh6GJyZM1IBgADyKj3GBE5ZbE9SvKRb+LyXlW0v//Z" alt="" vspace="0" align="left" hspace="0" border="0">"امید به زندگی" از جمله شاخص‌های مهم بهداشتی و بیانگر سطح سلامت و زندگی در جوامع مختلف است؛ شاید مهم‌ترین سوال در هفته سلامت این باشد که وضعیت این شاخص تاثیرگذار بهداشتی در ایران بویژه بعد از طرح تحول نظام سلامت، چگونه است؟به گزارش ایسنا، هفت روز اول اردیبهشت ماه هر سال در کشورمان رنگ و بوی سلامتی به خود می‌گیرد تا بتواند بلکه توجه‌ها را به موضوع سلامت، بویژه پیشگیری و بهداشت جلب کند.یکی از موضوعات مهمی که سطح سلامت و بهداشت هر جامعه را تعیین می‌کند، شاخص‌ها‌ی بهداشتی آن اعم از میزان امید به زندگی، میزان مرگ و میر مادران و نوزادان، میزان شیوع بیماری‌های واگیر و... است. حالا ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، اخیرا و به ویژه بعد از آغاز طرح تحول نظام سلامت، توانسته قدم‌ها‌ی اساسی در زمینه ارتقای شاخص‌های بهداشتی کشور بردارد؛ به طوری که شاید با صراحت بتوان گفت اکنون وضعیت سلامت ایرانیان با چند دهه اخیر و بویژه با شرایط پیش از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. نگاهی به شاخص‌های بهداشتی پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران حاکی از آن است که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سالانه ۱۰ الی ۱۱ هزار نوزاد به دلیل کزاز نوزادی در کشور فوت می‌کردند و از جمعیت ۳۰ میلیونی ایران، سالانه ۳۵ هزار کودک زیر پنج سال از بین می‌رفتند.همچنین در ایران سال‌های پیش از انقلاب اسلامی شاهد فوت سالانه ۱۰۲ کودک زیر یکسال در هر ۱۰۰۰ کودک بودیم کهبه گفته مسئولان بهداشتی کشور، آماری وحشتناک است. در آن زمان از هر ۱۰ کودک ایرانی که متولد می‌شد، یک کودک زیر یکسال فوت می‌کرد. طبق گفته کارشناسان، وضعیت ایران در زمینه مرگ‌ومیر کودکان کمتر از یکسال و امید به زندگی حتی در بین کشورهای کمتر توسعه یافته نیز نامناسب بود.<br><span class="masha_index masha_index26" rel="26"></span>**کاهش مرگ‌ومیر کوکان زیر پنج سال بعد از انقلاب<br><span class="masha_index masha_index27" rel="27"></span>بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بروز بیماری‌های واگیر یکی از مسائل اصلی کشور بود و قسمت عمده مرگ‌ومیرها در کشور ناشی از بیماری‌های واگیر و بیماری‌های ناشی از زایمان، حاملگی و... بوده است. در آن زمان میزان مرگ‌ومیر نوزادان زیر پنج سال‌ کشور ۱۷۴ در هر ۱۰۰۰ نفر بود؛ یعنی از هر پنج کودک ایرانی یک نفرشان تا پنج سالگی فوت می‌کرد.هرچند که ادامه چنین شرایطی در حوزه سلامت کشور می‌توانست عوارض وحشتناکی را برای مردم بر جای بگذارد، اما با پیروزی انقلاب، شاهد تحولات بزرگی در سلامت مردم و ارتقای شاخص‌های بهداشتی بودیم.<br><span class="masha_index masha_index28" rel="28"></span>به عنوان مثال اکنون خوشبختانه میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به ۱۵.۶ کاهش یافته است.<br><span class="masha_index masha_index29" rel="29"></span>**چالش سلامت آب آشامیدنی ایرانیان<br><span class="masha_index masha_index30" rel="30"></span>بر اساس آمار و اطلاعاتی که درباره شاخص‌های بهداشتی و درمانی قبل از انقلاب ارائه شده و این اطلاعات طبق داده‌هایی است که مسئولان آن زمان جمع‌آوری کرده‌اند، در سال ۵۵ فقط ۵۱ درصد مردم ایران به آب بهداشتی سالم دسترسی داشتند. این درحالیست که در همان زمان این رقم برای کشور ترکیه، الجزایر و ‌لیبی به ترتیب ۶۸، ۷۷ و ۸۷ درصد بوده و در کشورهای توسعه‌یافته نیز این میزان نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.<br><span class="masha_index masha_index31" rel="31"></span>**وضعیت امید به زندگی در ایران<br><span class="masha_index masha_index32" rel="32"></span>‌یکی از شاخص‌های مهمی که همواره وضعیت سلامت و سطح زندگی مردم و توسعه انسانی را در کشورهای مختلف مشخص می‌کند، میزان امید به زندگی مردم آن جامعه است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، میزان امید به زندگی به طور متوسط ۵۷ سال بوده است. این درحالیست که این شاخص در همان زمان در بسیاری از کشورها مانند آمریکا و انگلیس ۷۲سال، در ژاپن ۷۴ سال، در اتحاد جماهیرشوروی ۶۸ سال و در کوبا ۷۰ سال بوده است. بنابراین بر اساس این آمار، شاخص امید <br><span class="masha_index masha_index33" rel="33"></span>به زندگی ایران در آن زمان وضعیت چندان مناسبی نداشته است.امروزه اما در کشورمان میزان امید به زندگی ارتقای قابل توجهی یافته است؛ به طوری که به گفته وزارت بهداشتی‌ها، امید به زندگی در زنان به طور متوسط ۷۹.۳ سال و در یک بررسی دیگر ۸۰.۴ سال و برای مردان هم در یک بررسی ۷۴.۲ و در بررسی دیگر ۷۶.۳ است که در مقایسه با سال ۵۷ افزایش مناسبی داشته است.<br><span class="masha_index masha_index34" rel="34"></span>**مشکل تعداد و نحوه توزیع نیروی انسانی بهداشتی<br><span class="masha_index masha_index35" rel="35"></span>همچنین در سال ۵۵ میزان نیروهای شاغل در سیستم بهداشتی و درمانی کشور ۱.۴ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، آن‌هم اعم از پزشک، پیراپزشک، پرستار، داروساز و... بود. در حالیکه در همان سال در کشورهای پیشرفته صنعتی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱۰ نفر شاغل بهداشتی وجود داشت و در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به ازای هر ۱۰۰۰ نفر دو نفر نیروی بهداشتی و درمانی خدمت رسانی می‌کردند.طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، در آن زمان در زمینه توزیع نیروی انسانی هم کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. به عنوان مثال در آن زمان حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر پزشک عمومی داشتیم که ۳۳ درصد آنها در تهران و ۲۱ درصدشان در پنج شهر بزرگ مانند تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و... شاغل بودند و سهم سایر مناطق کشور فقط ۴۶ درصد بود. بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت، همچنین در آن سال‌ها پنج هزار و ۸۹۰ پزشک متخصص داشتیم که ۶۹ درصد آنها در تهران، ‌۱۸ درصد در پنج شهر بزرگ و ۱۳ درصدشان هم در سایر نقاط کشور اعم از شهر و روستاها پراکنده بودند. این نحوه توزیع نیروی انسانی در حالی بود که در آن زمان ۵۰ تا ۶۰ درصد ایرانیان روستانشین بودند.<br><span class="masha_index masha_index36" rel="36"></span>**وضعیت سلامت دهان و دندان<br><span class="masha_index masha_index37" rel="37"></span>پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ۲۳۶۷ دندان‌پزشک وجود داشت که ۵۰ درصد آنها در شهر تهران، ۱۶ درصد در پنج شهر بزرگ کشور و ۳۴ درصدشان در سایر شهرها بودند.<br><span class="masha_index masha_index38" rel="38"></span>**کمبودهایی که هنوز هم ادامه دارند<br><span class="masha_index masha_index39" rel="39"></span>همچنین در سال تحصیلی ۵۶-۵۷ از ۱۴ دانشکده کشور، مجموعا ۶۶۷ نفر فارغ‌التحصیل شدند و این در مقایسه با نیاز و کمبودی که وجود داشت بسیار کم بود. در عین حال از آنجایی که کشور با کمبود پزشک مواجه بود، شرح آمدن پزشکان هندی، پاکستانی و... را هم پیش از انقلاب به وفور شنیده‌ایم که به نوعی راهکاری برای جبران کمبود پزشک بود. در حال حاضر اما وضعیت نیروی پزشکی در کشور تغییر کرده و هرچند هنوز هم نظام سلامت کشور کمبود نیروی پزشک و پرستار را به معنای واقعی حس می‌کند و اکنون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در کشور ۱.۵ پزشک وجود دارد، اما در مقایسه با وضعیت پیش از انقلاب شرایط بسیار بهتری را تجربه می‌کنیم؛ به طوری که دیگر نیازی به حضور پزشکان خارجی در کشور نیست.از سوی دیگر کمبود تخت بیمارستانی هم ازجمله مسائلی است که از پیش از انقلاب تا امروز ادامه دارد. <br><span class="masha_index masha_index40" rel="40"></span>بر اساس آمار رسمی سال ۵۵، با توجه به جمعیت ایران در آن سال، ۱.۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت داشتیم که این تعداد تا سال ۹۱ تقریبا به همین صورت بوده است. البته بعد از طرح تحول نظام سلامت با اقداماتی که در حوزه افزایش تخت‌های بیمارستانی انجام شد، ‌ شاخص تخت‌های بیمارستانی در حال حاضر به ۱.۷ به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است.طبق اعلام چند باره مسئولان وزارت بهداشت، هنوز هم از نظر میزان تخت بیمارستانی، وضعیت نامناسبی در مقایسه با کشورهای دیگر داریم؛ به طوری که یکی از نقاط ضعف ما در سیستم بهداشت و درمان کشور، کمبود تخت بیمارستانی است و بنا گفته مسئولان ارشد نظام سلامت کشور، باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذرای خارجی بتوانیم این نقطه ضعف را قوت بخشیم. </font>